LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Aleksandras Žirgulys. Laiškai
Rinktinė. Parengė Ilona Čiužauskaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018
 
 

Ilgamečio „Vagos" leidyklos redaktoriaus, lietuvių literatūros klasikų tominių bei daugiatomių leidinių parengėjo ir vertėjo, vieno iš lietuvių tekstologijos kūrėjų Aleksandro Žirgulio (1909-1986) palikimas iki šiol beveik netyrinėtas. 1946-1970 m. dirbdamas „Vagos" leidykloje, jis ėmėsi lietuvių literatūros klasikų tominių raštų rengimo, buvo šio darbo lietuvių kultūroje pradininkas. Taip pat ir pats juos redagavo. Parengė Žemaitės, Vaižganto, Lazdynų Pelėdos, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Mikalojaus Katkaus, Vinco Mykolaičio-Putino tominius ar daugiatomius raštus.

Lietuvos literatūros ir meno archyve saugomi Žirgulio laiškai vis dar nepažįstami nei akademinei bendruomenei, nei lietuvių literatūros ir kultūros dalykais besidominčiam skaitytojui. Iki šiol jie nebuvo publikuoti. 1954-1986 m. rašyti įvairiems adresatams (pvz., J. Girniui, D. Krištopaitei, J. Jaunsudrabiniui, J. Lingiui, E. Mykolaitienei. A. Mal-doniu, A. Sešplaukiui, J. Tornau, D. Urbui, V. Makniui, A. Saliui ir kt.), jie yra vertingas šaltinis, atskleidžiantis to laikotarpio leidybinę, politinę, kultūrinę situaciją leidžiant lietuvių klasikų raštus, taip pat išryškinantis „Vagos" leidyklos poziciją atrenkant klasikų tekstus ir redaktoriaus bei kūrinių rengėjo vaidmenį tame procese.

Tai vertinga medžiaga, galinti tapti inspiracijos šaltiniu XX a. laikotarpį tyrinėjantiems mokslininkams.

 

Įsigykite mūsų knygas internete:

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt