LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Antanas Strazdas. Einu žeme, skrendu vėju
Sudarė, įvadinį straipsnį parašė Brigita Speičytė, garso įrašus įskaitė Algirdas Latėnas. LLTI, 2018. – 215 p.
 
Antanas Strazdas. Einu žeme, skrendu vėju
 

Strazdo kūrybos originalumą lemia panaši kaip ir poeto biografijoje ribų peržengimo energija. Puikiai pažinojęs lietuvių sakytinę kūrybą (liaudies dainas) ir savojo meto rašytinę kūrybą, Strazdas savo eilėse sukūrė unikalią jų formų stilistinę dermę. Lietuvių poetinės kalbos „meistravimas“ buvo vienas iš Strazdo, lietuvių pasaulietinės poezijos pirmeivio, uždavinių.

 

Įsigykite mūsų knygas internete:

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt