LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi Jėzaus Draugijos archyve Romoje, 1608-1700, T. 1
Mokslinė serija Kražių kolegijos istorijos ir veiklos paminklai/ Monumenta historiam et acta collegii Crosensis spectantia. Parengė Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius, kalbos redaktorė Dalia Blažinskaitė, dailininkė Elona Marija Ložytė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 646 p. ISBN 978-609-425-227-3
 
Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi Jėzaus Draugijos archyve Romoje, 1608-1700, T. 1
 
Vilnam Vilna habet. At Crosi noscuntur habere
Crosentam: illa aret, fontibus haec strepitat.
Quid tam miraris? Croesi quod nomine gaudet,
dives opum, rerum quomodo pauper erit?
Croese potens opibus, cur non pauperrime regum:
Crosi divitiis te superant humiles.
Pone et tu quam gestas, Vilna superba coronam:
saepe potens parvo magna dedit cadere.
 
(Darius Argiletanus)
 
 
Šiuo tomu pradedama nauja mokslinė serija Kražių kolegijos istorijos ir veiklos paminklai = Monumenta historiam et acta collegii Crosensis spectantia. Kražių jėzuitų kolegija, veikusi 1616-1773 m., paliko gilius pėdsakus XVII-XVIII a. Žemaitijos dvasiniame ir kultūriniame gyvenime, tik juos gerokai aptrynė pačios vienuolijos panaikinimas 1773 m. ir 1795 m. Rusijos Imperijos įvykdyta senosios Lietuvos valstybės okupacija. Dėl šių priežasčių per visą XIX a. iš esmės vyko Kražių jėzuitų kurto ir puoselėto dvasinio bei materialaus paveldo erozija. Jos simboliu tapo kolegijos pastatų ir bažnyčios sunykimas. Dingo valstybė, dingo kolegija, bet nedingo jos atminimas, pasiekęs mūsų laikus pačiais įvairiausiais pavidalais, tarp kurių svarbiausi yra, žinoma, rankraštiniai šaltiniai, liudijantys Kražių jėzuitų darbus.
 
Naująją seriją pradeda Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi Jėzaus Draugijos archyve (Archivum Romanum Societatis Iesu, ARSI) Romoje. Šie šaltiniai yra pagrindas, be kurio neįmanoma pažinti kolegijos įsteigimo ir veiklos istorijos. Dėl didelės apimties visa ARSI saugoma Kražių medžiaga padalyta į dvi dalis: pirmoji apima laikotarpį iki 1700 m. imtinai, antroji - iki kolegijos uždarymo 1773 m. Artimiausiu metu ketinama išleisti dar vieną serijos tomą. Jame bus paskelbtas 1695 m. Kražių rankraštis, kurio iki šiol publikuoti tik fragmentai.
 
Visus tyrėjus, kurie ateityje ketina rengti spaudai šaltinius, susijusius su Kražių kolegijos paveldu, kviečiame savo tyrimų rezultatus publikuoti šioje naujoje serijoje, kuri nėra apribota griežtų institucinių rėmų.
 
 
 
Knygos rengimą ir leidybą pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programą (sutarties Nr. LIP-021/2016) finansavo LIETUVOS MOKSLO TARYBA
 
 
 

Įsigykite mūsų knygas internete:

 

 
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt