LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Egzodika. Pasaulio lietuvių rašytojų antologija
Pasaulio lietuvių rašytojų antologija. Sudarė ir parengė Žydronė Kolevinskienė, Loreta Mačianskaitė, Saulius Vasiliauskas. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 117 p. ISBN 978-609-425-253-2
 
 
Dabar labai daug šnekame apie tą tapatybę, jos išlaikymą, saugojimą. Manau, kad pirmiausia ją reikia bent jau truputėlį apgydyti. Ir ne tiek saugoti (konservuoti?), kiek puoselėti. Jokia Europos Sąjunga nė dar kas nors į tą mūsų tapatybę nesikėsina, jos iš mūsų išplėšti netyko. Bent dabar ir bent jau man taip atrodo. Gerai, visokie ten globalizacijos vėjai. Bet čia jau viskas nuo mūsų pačių norų, valios, apsisprendimo priklauso. Kaip negaliu išsinert iš savęs, taip ir aš, Lietuvoje gimęs, niekur nuo jos nepabėgsiu, tokį pabėgimą tik suvaidinti galėčiau. 
(Valdas Papievis)
 
 

 

EGZODIKA - naujažodis, sumeistrautas iš dviejų graikiškos kilmės žodžių: egzotika (exōtikos - svetimas, svetimšalis) ir egzodas (exodus - išėjimas). Formuodami šią antologiją, turėjome galvoje labai skirtingos padėties ir patirties rašytojus: dalis jų gimė ir gyvena ne Lietuvoje, rašo kitomis kalbomis ir lietuvišką tapatybę renkasi sąmoningai, kiti ir kitos - dėl įvairių priežasčių skirtingais laikotarpiais apsisprendė gyventi užsienyje, bet nenustojo (o gal kaip tik pradėjo) rašyti lietuviškai. Nenorime žiūrėti į juos ir jas kaip į egzotiškus kitus, kaip ir nenorime laikyti jų nei tremtiniais, nei egzilais. 

 

Į antologiją, stengiantis aprėpti įvairius žanrus ir stilius, atrinkti 35 už Lietuvos ribų gyvenantys rašytojai, vienaip ar kitaip susiję su Lietuva. Nesiribojome tik etnocentrine lietuviškumo samprata, todėl lietuvių rašytojais laikome ir tuos, kurių tik seneliai ar proseneliai buvo lietuviai, ir tuos, kurie yra litvakų ar Lietuvos sentikių palikuonys. Mūsų atrankos kriterijus buvo ne gimtoji ar/ir kūrybos kalba, o santykis su lietuvių literatūros tradicija, temų ir/ar stiliaus savitumas.

 

Autoriai publikuojami abėcėlės tvarka. Kiekvienam jų skirtą skiltį sudaro du dėmenys: trumpa biografija ir samprotavimas apie tapatybę bei kūrybos ištrauka. Dauguma rašytojų šiuos samprotavimus (autobiografinius komentarus) rašė būtent šiam leidiniui. Visų skelbiamų tekstų šaltiniai ir nuotraukų autoriai nurodomi antologijos pabaigoje.

Sudarytojai

        Įsigykite mūsų knygas internete:

 

 

 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt