LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Kristijonas Donelaitis. Raštai, t. 3
Donelaitis, Kristijonas. Raštai. T. 3: Egodokumentiniai tekstai. Vertimai: Laiškai ir laiškų fragmentai. Visokios patikimos žinios mano įpėdiniui. Gromata vieno gaspadoriaus būrams apie ganyklų perdalijimo naudą: dokumentiniai ir kritiniai leidimai, vertimai / vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas; sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinius tekstus parengė Mikas Vaicekauskas, kritinius tekstus parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadą parašė Mikas Vaicekauskas ir Daiva Krištopaitienė, iš vokiečių kalbos vertė Liucija Citavičiūtė. - Vilnius: LLTI, 2022. – cxi, 198 p. - ISBN 978-609-425-341-6 (3 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).
 
Kristijonas Donelaitis. Raštai, t. 3
 
Šiame leidinyje publikuojami Kristijono Donelaičio egodokumentinių tekstų ir vertimų dokumentiniai ir kritiniai leidimai, tekstų vokiečių kalba – vertimai. Skelbiami nauji vokiečių kalba parašytų tekstų vertimai. Egodokumentinius tekstus sudaro išlikę du pilni asmeniniai Donelaičio laiškai, žinomi laiškų fragmentai, autobiografinio pobūdžio tekstas vokiečių kalba būsimam Tolminkiemio parapijos kunigui „Visokios patikimos žinios mano įpėdiniui“ ir jo vertimas. Donelaičio vertimus sudaro vienintelis žinomas autoriui esant gyvam publikuotas jo tekstas – į lietuvių kalbą išverstas leidinys „Gromata vieno gaspadoriaus būrams apie ganyklų perdalijimo naudą“. Tai visi iki šiol žinomi Donelaičio egodokumentiniai tekstai ir vertimai. Tomo įvade pateikti rankraštinių ir spausdintų šaltinių išoriniai ir vidiniai aprašai, tekstų kalbos ir rašybos ypatybės, pagrindinių leidimų charakteristika, tekstų rengimo principai, santrumpų sąrašai, šaltinių ir literatūros sąrašai. Šiuo leidimu Donelaičio egodokumentiniai tekstai ir vertimai skelbiami kaip ypatingos nacionalinės ir tarptautinės reikšmės kultūros paveldas.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt