LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 65
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 65 / redaktorių kolegija: Vilma Daugirdaitė (vyriausioji redaktorė) [ir kiti]; parengė Modesta Liugaitė-Černiauskienė, Jurga Sivickaitė-Sadauskienė. - Vilnius: LLTI, 2023. - 221 p. - ISSN 1392-2831 - Numeris dedikuojamas žymiai lietuvių folkloristei Pranutei Aukštikalnytei-Jokimaitienei jos gimimo 100-metį minint.
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt