LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Jonas Čečiotas. Sodiečio dainos
Eilėraščių rinkinys. Iš lenkų kalbos vertė ir parengė Regina Koženiauskienė. redagavo Birutė Mikalonienė, Vaiva Narušienė (lenkų k.), Erika Valčiukienė (lietuvių k.), knygos dailininkė Elona Marija Ložytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 153 p., ISBN 978-609-425-266-2
 
 

 Jonas Čečiotas, gimęs 1796 06 24 Maliušicų dvarelyje, Naugarduko apskrityje (dabartinėje Baltarusijos teritorijoje) miręs 1847 08 11 Druskininkuose, LDK bajorų sūnus, poetas, visuomeninių, patriotinių, pilietinių, istorinių giesmelių kūrėjas, tautosakininkas. Kartu su Adomu Mickevičiumi mokėsi karaliaus Mindaugo mieste Naugarduke, dominikonų mokykloje, paskui studijavo teisę Vilniaus universitete, dalyvavo Filomatų ir Filaretų draugijų veikloje.

 

Šiuo Jono Čečioto eilėraščių rinkinio vertimu norima priminti prieš 200 metų Vilniaus universitete veikusią Filomatų draugiją, o per ją aktualinti XIX a. pirmosios pusės jaunosios to meto kartos atstovų, Vilniaus universiteto auklėtinių, gyvenimo ir kūrybos idealus - mokslo siekį, literatūros ir kultūros pažinimo troškimą, tėvynės meilės, garbės, o nuo jos neatskiriamai - ir krikščioniškų dorybių branginimą. Poetas Jonas Čečiotas, gyvenimu ir kūryba įkūnijęs nepalaužtą filomatišką charakterį, buvo toks draugijos narys, iš kurio vieno galima spręsti apie visumą: ab uno disce omnes

 

Čečioto kūrybos į lietuvių kalbą išsiversta palyginti nedaug ir gana vėlai. Ilgą laiką poeto vardas buvo užmirštas, o jo kūryba nustumta į paraštes. Jeigu ir minėtas, tai tik kaip kraštietis mokyklos suolo draugas, geriausias Adomo Mickevičiaus bičiulis. Lietuvoje tik XX a. paskutiniuoju dešimtmečiu autorius pradėjo vaduotis iš Mickevičiaus šešėlio. 

 

Įsigykite mūsų knygas internete:

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt