LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XXXIX
 
      KŪRYBA KAIP KARTOTĖ  |
      CREATION AS REPETITION 
 
ALGIS MICKŪNAS
Kaukės: pirmapradė kūryba  | Masks: Primeval Creation
 
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ-PAKERIENĖ
Creation as Repetition and Repetition as Creation
 
JURGA JONUTYTĖ 
Repetition: Criterion and Base of the Concept of Tradition
 
EGIL BAKKA, GEDIMINAS KAROBLIS
Creativity and Repetition in Dancing and Recording of Dance
 
      KŪRYBIŠKUMO PRAKTIKOS  |
      CREATIVE PRACTICES
 
LEONARDAS SAUKA
Outbreaks of Creativity in the Tale “Eglė – the Queen of Serpents”
 
GIEDRĖ ŠMITIENĖ
Singing as Medium and Mode of Existence
 
JURGA JONUTYTĖ
Creative Repetition, or Why to Sing an Old Song?
 
 AISTĖ ANDRIUŠYTĖ
Milestones for Inheriting Tradition: Composition in Ethnic Architecture
 
      TRADICIJOS TĖKMĖ |
      FLOW OF TRADITION
 
JURGA SADAUSKIENĖ
The Rue Garden: Transformations of the Poetical Symbol in the 19th Century
 
 AUSTĖ NAKIENĖ
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tautinės muzikos vizija  | Tradition and Innovation: the Lithuanian Music Recorded in the Beginning of the 20th Century and the Vision of National Music by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
 
RŪTA ŽARSKIENĖ
From Popular Music to Folklore: a History of One Song
 
AUŠRA ŽIČKIENĖ
Anthems in Lithuania: from European Canon till Post-Folkloric Composition
 
      EUROPINIAI FOLKLORO HORIZONTAI  |
      HORIZONS OF EUROPEAN FOLKLORE
 
VILMOS VOIGT
Karalius Matiašas vengrų ir kitų Europos tautų folklore
  
      ŠIUOLAIKINIO FOLKLORO PUBLIKACIJOS |
      PUBLICATIONS OF CONTEMPORARY FOLKLORE
 
JURGITA MACIJAUSKAITĖ-BONDA
Pastarųjų metų aktualijos šiuolaikiniame folklore: ekonominė krizė, kiaulių gripas ir pedofilijos skandalas  | Recent Social Issues in Contemporary Folklore: the Economic Crisis, Swine Flu and the Pedophilia Scandal
  
      SUKAKTYS |  ANNIVERSARIES
 
KOSTAS ALEKSYNAS
What Kind of “Song before Mass” Used to Be Sung: to the 250th Anniversary of Antanas Strazdas
 
LILIJA KUDIRKIENĖ 
Laurynas Ivinskis: Two Hundred Years from Birth (1810.VIII.15–1881.VII.29)
 
ADELĖ SESELSKYTĖ
The Name of Matas Slančiauskas Alive in the Flow of Decades: to the 160th Anniversary
 
JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ
Promoter of Lithuanian Folklore: to the 150th Anniversary of Jonas Jablonskis
  
      PRO MEMORIA  
 

Nikolajų Michailovą išlydint (1967–2010) (ALGIRDAS SABALIAUSKAS)  | Nikolai Mikhailov Passing Away (1967–2010)

 
      RECENZIJOS | REVIEWS
 
SAULĖ MATULEVIČIENĖ
Patarlių ir priežodžių mįslės  | Enigmas of Proverbs and Proverbial Phrases
 
DAINIUS RAZAUSKAS
Ledkalnis tuo aukštesnis, kuo daugiau jo po vandeniu nematyti: Iljos Lemeškino Sovijaus sakmė ir 1262 metų chronografas  | The Higher the Iceberg, the Bigger Part of It Is Hidden Underwater: The Saga of Sovius and the Chronograph of 1262 by Ilya Lemeshkin
 
RŪTA ŽARSKIENĖ
Music and Musicians in the Traditional Wedding of Eastern Aukštaitija
 
KOSTAS ALEKSYNAS
The Necessary Correction: not Basanavičius, but Volter
 
GIEDRĖ BUFIENĖ
Sorbian Proverbs – an Example to Follow
  
KRONIKA | CHRONICLE
 
THE LITHUANIAN FOLKLORE BIBLIOGRAPHY OF 2007. Edited by VITAS AGURKIS
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt