LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai 63

VIRŠELIS I COVER

REDAKTORIŲ KOLEGIJA I EDITORIAL BOARD

TURINYS I CONTENTS

PRATARMĖ I FOREWORD

 

STRAIPSNIAI I ARTICLES

 

VITA IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ

Rūpesčio ir paguodos sapnai: laidotuvių apeigų refleksijos sapnų pasakojimuose I Dreams of Care and Consolation: Reflections of the Funeral Rites in the Dream Narratives 

 

GRETA PASKOČIUMAITĖ

Antisovietinio partizaninio karo pasakojimas: vienos šeimos atvejis I Narrative of the Anti-Soviet Partisan War: a Family Case

 

LINA LEPARSKIENĖ

Totorių Vokė. Istorinės atminties ir asmeninių patirčių erdvė I Tatars by the Vokė River: Historical Memory and Personal Experiences

 

BRONĖ STUNDŽIENĖ

Apdainavimų naratyvas ir jo istorinės atminties kontekstai I Folk Couplets againts the Background of Historical Memory 

 

GIEDRĖ BUIVYTĖ

Emocijų raiškos kaita lietuvių meilės dainose I Shifting Emotional Expression in Lithuanian Love Songs

 

MODESTA LIUGAITĖ-ČERNIAUSKIENĖ

Folklorinė baladė anapus žanrinio apibrėžtumo I Folk Ballad beyond the Genre Definition 

 

RECENZIJOS I REVIEWS 

 

MANTAS ANTANAS DAVIDAVIČIUS 

Kaip išvysti gyvatės kojas? I How to See the Snake's Feet? 

 

PUBLIKACIJOS I PUBLICATIONS 

Ambraziejus Jonynas: bibliografijos rodyklė, 1937–2019. 

Parengė ir sudarė RŪTA PLESKAČIAUSKIENĖ, VILMA DAUGIRDAITĖ I 

Ambraziejus Jonynas: the Bibliographic Index, 1937–2019. 

Edited by RŪTA PLESKAČIAUSKIENĖ, VILMA DAUGIRDAITĖ

 

INFORMACIJA I INFORMATION 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt