LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XLII
 
      KULTŪRINIO KRAŠTOVAIZDŽIO AKIRAČIAI |  
      HORIZONS OF THE CULTURAL LANDSCAPE
 
BRONĖ STUNDŽIENĖ
Emphatic Version of the Cultural Landscape: the Folkloric Aspect
Iš magiškosios švenčioniškių prisiminimų versmės (straipsnio priedą parengė BRONĖ STUNDŽIENĖ) |
From the magic Well of Recollections by People from Švenčionys (Supplement to the Article edited by BRONĖ STUNDŽIENĖ)
 
VITA IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ
The Folkloric Dream Narratives against the Catholic Background of Religious Experiences and Testimonies
 
      TRADICINIO PASAULĖVAIZDŽIO ASPEKTAI FOLKLORE | 
      ASPECTS OF THE TRADITIONAL WORLDVIEW IN FOLKLORE
 
RADVILĖ RACĖNAITĖ
Broom, Sweeping and Litter: Their Symbolic Meanings in Lithuanian Oral Folklore and Customs
 
RASA KAŠĖTIENĖ
“The Door of the Pub Is Wide to Get in, but Narrow to Get out”: Drunkards in Lithuanian Proverbs and Proverbial Phrase
 
MIGLĖ LEBEDNYKAITĖ
Polysemy of the Apron in the Worldview of the Traditional Rural Community
 
      BALTŲ MITOLOGIJOS FRAGMENTAI | 
      FRAGMENTS OF THE BALTIC MYTHOLOGY
 
DAINIUS RAZAUSKAS
God’s Grandchild: the Human Place in Lithuanian Cosmology
 
EUGENIJUS ŽMUIDA
“Eglė the Queen of Serpents”: Domain of Life and Death
 
      NAUJI ETNOMUZIKOLOGINIAI TYRIMAI |
      NEW RESEARCH IN ETHNOMUSICOLOGY 
 
AUSTĖ NAKIENĖ
The Sound Recordings of the Lithuanian Folklore by Eduard Wolter and the Ancient Modes of Singing Preserved in Them
 
RŪTA ŽARSKIENĖ
Forgotten Musical Instruments: Bagpipe and Lithuania
 
      IŠ DAINŲ ISTORIJOS |  
      FROM THE HISTORY OF FOLKSONGS
 
KOSTAS ALEKSYNAS 
“Oh, Why Did You Neigh...” The Song and Its Author
 
      LIETUVIŲ TAUTOSAKA UŽSIENIO ARCHYVUOSE | 
      LITHUANIAN FOLKLORE IN THE FOREIGN ARCHIVES
 
RIMA VISACKIENĖ
Lithuanian Folksongs and Instrumental Music Recorded in America by Jonas Balys
 
LINA SOKOLOVAITĖ
Manuscripts from Gervėčiai in the Estonian Literary Museum
 
      TEKSTŲ PUBLIKACIJOS | PUBLICATIONS OF TEXTS
 
93 kalėdiniai ir naujamečiai sveikinimai (parengė POVILAS KRIKŠČIŪNAS) |
93 Season’s Greetings (edited by POVILAS KRIKŠČIŪNAS)
 
Contemporary Lithuanian Children’s Nicknames (edited by GRAŽINA SKABEIKYTĖ-KAZLAUSKIENĖ)
 
      SUKAKTYS |  ANNIVERSARIES
 
Nijolei Laurinkienei – 60
DAINIUS RAZAUSKAS
Sveikiname Nijolę! | Congratulations, Nijolė!
 
Juozo Averkos 100-osioms gimimo metinėms
LAIMA PURLIENĖ
The Fosterer of the Folk Singing Tradition from Dzūkija Juozas Averka and His Influence on the Folkloric Movement
 
Vinco Basanavičiaus 150-osioms gimimo metinėms
GRAŽINA KADŽYTĖ
The Suvalkija-Style Agreement in Favor of Folklore
 
      PRO MEMORIA
 
(KOSTAS ALEKSYNAS)
 
      EKSPEDICIJŲ PATIRTIS |  FIELDWORK EXPERIENCES
 
VITA IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ
Back to Samogitia: Fieldwork in Rietavas
 
SAULĖ MATULEVIČIENĖ 
The Lithuanian Isle of Gervėčiai in Belorussia: Fieldwork of 2011
 
      RECENZIJOS, ANOTACIJOS | REVIEWS, ANNOTATIONS
 
EUGENIJUS ŽMUIDA
Mythology of the Stove
 
AUSTĖ NAKIENĖ
The Ethnologic Study of the Folklore Groups
 
GAILA KIRDIENĖ
Personalities of the Musicians in the Northern Belorussian Tradition
 
ROMUALDAS APANAVIČIUS
Trills of the Slovakian Fujara
 
Stasys Skrodenis. FOLKLORAS IR GYVENIMAS: Straipsnių rinkinys, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. (JURGITA ŪSAITYTĖ)
 
KRONIKA | CHRONICLE
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt