LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XLV
 
      FOLKLORINĖS TRADICIJOS IR AUTORINĖS KŪRYBOS SAMPYNOS |
      COMBINATIONS OF FOLK TRADITION AND INDIVIDUAL CREATIVITY
 
ŽIVILĖ RAMOŠKAITĖ
Poetry by Maironis in Folklore and Individual Compositions
 
AUŠRA KAVALIAUSKIENĖ
Reflections of the Traditional Clothing and Attire of Lithuania Minor in Writings by Ieva Simonaitytė
 
EUGENIJUS ŽMUIDA
The Mythical Image of Earth in the Poems by Vincas Mykolaitis-Putinas
 
BRONĖ STUNDŽIENĖ
From Telling to Writing: a Samogitian’s Notes
 
Iš Jono Brežinskio surinktos ir skelbtos tautosakos (straipsnio priedą parengė BRONĖ STUNDŽIENĖ) |
From Folklore Collected and Published by Jonas Brežinskis (Supplement to the Article edited by BRONĖ STUNDŽIENĖ)
 
      FOLKLORAS DABARTIES KONTEKSTUOSE |
      FOLKLORE IN THE MODERN CONTEXTS
 
ДАРЬЯ РАДЧЕНКО
„Ieškokite mūsų Jandekse“: interneto folkloro kaupimo metodika ir problemos

GRAŽINA SKABEIKYTĖ-KAZLAUSKIENĖ
Lithuanian Children’s Anecdotes at the Turn of the 20th–21st Centuries
 
      TAUTINIŲ MAŽUMŲ IR LIETUVIŲ FOLKLORO PARALELĖS |
      PARALLELS BETWEEN NATIONAL MINORITIES’ AND LITHUANIAN FOLKLORE
 
AUŠRA ŽIČKIENĖ ir KRISTINA SYRNICKA |
Modern Funeral Hymns of Lithuanians and the Polish from the Vilnius Region. Edited by
AUŠRA ŽIČKIENĖ and KRISTINA SYRNICKA
 
      TEKSTŲ PUBLIKACIJOS | PUBLICATIONS OF TEXTS
 
VITA IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ | “Let the Back Side of this Paper Remind You…”
(Photos and Mementos of the Graduates from the Šiauliai Normal School). Edited by 
RASA KAŠĖTIENĖ (SENKUTĖ) and VITA IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ
 
      SUKAKTYS | ANNIVERSARIES
 
Šimtmečio jubiliejų sutinkant
LEONARDAS SAUKA
Jurgis Lebedys’ Contribution to Folklore Studies
 
EKSPEDICIJŲ PATIRTIS | FIELDWORK EXPERIENCES
 
MARTYNAS VINGRYS
“I Wish Your Life Would Run Smoothly.” Fieldwork Impressions from the Latvian Border
 
      NAUJUS LEIDINIUS SKAITANT |
      READING OF THE NEW PUBLICATIONS
 
JURGITA ŪSAITYTĖ
Collection of Latvian Folksongs in Four Languages, or Pragmatics and Magic of the Cabinet of Folksongs
 
GIEDRĖ ČEPAITIENĖ
Memoires by Simanas Kudirka: What Is Remembered and How
 
      RECENZIJOS, ANOTACIJOS | REVIEWS, ANNOTATIONS
 
MODESTA LIUGAITĖ-ČERNIAUSKIENĖ
The Shifting Perspective on Religion: Everyone’s Own?
 
EUGENIJUS ŽMUIDA
Myth, Folktale and Ritual in the Russian Literature of the 19th Century
 
Virginijus Savukynas. ISTORIJA IR MITOLOGIJOS: TAPATYBĖS RAIŠKOS XVII–XIX AMŽIAUS LIETUVOJE, Vilnius: Viešosios politikos strategijų centras, 2012. (JURGA SADAUSKIENĖ)
 
Gustaw Juzala. SEMANTYKA KOLĘD WIOSENNYCH: STUDIUM FOLKLORYSTYCZNO-ETNOMUZYKOLOGICZNE, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2012. (AUŠRA ŽIČKIENĖ)
 
KRONIKA | CHRONICLE
 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt