LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XXXI
     
     FOLKLORO TYRINĖJIMAI DABAR: NAUJOJI EUROPA |
     FOLKLORE RESEARCH IN NEW EUROPE
     
GERDA LECHLEITNER
Fonogramų archyvo vaidmuo (ankstyvuosiuose) folkloro tyrimuose
     
JACEK JACKOWSKI
Seniausias Lenkijos tradicinės muzikos garso įrašų archyvas ir dabarties problemos
     
RÍONACH UÍ ÓGÁIN 
Virtualusis tradicijos archyvas: airių folkloro patirtis
     
MAGDALENE HUELMANN
Folklore in heutige Deutschland: einige Aspekte
     
LEONARDAS SAUKA
The Literary Aesthetical Background of the Modern Lithuanian Folklore Scholarship
     
LINA PETROŠIENĖ
Problems Related to the Folklore Accumulation and Research Directions in Klaipėda University
     
DAVID ELTON GAY
Krikščionybė kaip liaudies kultūros studijų problema
     
ALDIS PŪTELIS
Saugojimas ir naudojimas: ką turime omenyje?   
     
RYTIS AMBRAZEVIČIUS
Universals of Musical Scale in Ethnomusicology and Psychology of Music
 
     IŠ LATVIŲ FOLKLORISTIKOS |
     FROM LATVIAN FOLKLORISTICS
 
LAILA VĀCERE  
Obels simbolis latvių liaudies dainose: nuo formulės iki ženklo
     
GUNTIS PAKALNS
Patirtis ir išvados, sukauptos Džūkstėje renkant sakmes ir pasakojimus apie vaiduoklius
     
     IŠ NAUJŲ TYRINĖJIMŲ |
     FROM NEW INVESTIGATIONS
 
VITA IVANAUSKAITĖ
Traces of Creative Individuality in the Lithuanian Folkloric Tradition
     
JURGITA MACIJAUSKAITĖ-BONDA
Calling or Turning Away Rain or Snow in the Lithuanian Children’s Folklore
     
ASTA VIŠINSKAITĖ
Individuality and Tradition in Narratives about Dreams
  
     BALTŲ MITOLOGIJOS FRAGMENTAI |
     FRAGMENTS OF THE BALTIC MYTHOLOGY     
   
GINTARAS BERESNEVIČIUS
Prūsijos amfiktionijos steigtis prūsų legendose ir germaniškasis kontekstas | Institution of the Prussian Amfictiony According to the Prussian Legends and Its Germanic Background
     
JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ
Some Remarks Regarding a Game “Hunting Ražemukas”
     
     TAUTINIŲ MAŽUMŲ TAUTOSAKA |
     FOLKLORE OF NATIONAL MINORITIES
     
Ką čigonai pasakoja apie save. Parengė IRENA ŽILIENĖ | 
What Gypsies Narrate of Themselves. Edited by IRENA ŽILIENĖ
     
     NESKELBTA ARCHYVINĖ MEDŽIAGA |
     THE UNPUBLISHED ARCHIVED MATERIALS
     
„Ir nuaugo pupa net dangun...“ Parengė DANGIRUTĖ GIEDRAITYTĖ |
 “And the Beanstalk Grew Up to Heaven…” Edited by DANGIRUTĖ GIEDRAITYTĖ
     
     SUKAKTYS | ANNIVERSARIES
     
LEONARDAS SAUKA
Towards the Anniversary with a Huge Mountain of Books. Konstantas Algirdas Aleksynas Turning 70
     
RIMANTAS SKEIVYS
In the Spread of Lituanistic Folkloristics: Directions and Parameters of the Scholarly Activities by Academy Professor Leonardas Sauka
     
ALVYDAS BUTKUS, KRISTINA VAISVALAVIČIENĖ 
Baltų humanitarui – 150 | 150th Anniversary of the Baltic Humanitarian
     
ALGIRDAS SABALIAUSKAS
Prisiminkime Fridrichą Kuršaitį | Remembering Fridrichas Kuršaitis
     
MONIKA KUTKAITYTĖ
Liudvikas Rėza (1776–1840): What Important There Is to Say Today
     
     RECENZIJOS, ANOTACIJOS | REVIEWS, ANNOTATIONS
     
Gili gili upelė: Agotės Žuraulienės atliktų tautosakos kūrinių rinktinė. Parengė Edita Korzonaitė (tekstus) ir Živilė Ramoškaitė (melodijas). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. (AUŠRA ŽIČKIENĖ)
     
Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė. Lietuvių tautosaka. Kaunas: VDU leidykla, 2005. (JURGA SADAUSKIENĖ)
     
Arūnas Vaicekauskas. Lietuvių žiemos šventės: Bendruomeninės kalendorinio ciklo apeigos XIX a. pab.–XX a. pr.: Monografija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2005. (LINA BŪGIENĖ)
     
Traditional Music and Research in the Baltic Area. New Approaches in Ethnomusicology. Edited by R. Astrauskas. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, Department of Ethnomusicology, 2005. (AUŠRA ŽIČKIENĖ)
     
Studia mythologica Slavica, VIII. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademje znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana, Slovenija; Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell’ Europa Centro-Orientale, Udine, Italia, 2005. (RITA REPŠIENĖ)
     
Albinas Batavičius. Tauragės kraštas. Devynakiai – Karšuvos žemės kaimas. Vilnius–Tauragė, 2005. (AUŠRA ŽIČKIENĖ)
     
Bažnytiniai anekdotai: Vilniaus jėzuitų gimnazijos leidinys. Sudarė mokytoja s. Edita Šicaitė. Vilnius: Vilniaus jėzuitų gimnazija, 2005. (VITA IVANAUSKAITĖ)
     
Supplement Series of “Proverbium”, Yearbook of International Proverb Scholarship, vol. 15: „Liebe macht blind“: Sprichwörtliche Lyrik und Kurzprosa zum Thema der Liebe. Herausgegeben von Wolfgang Mieder. Burlington, Vermont: The University of Vermont, 2004. (LILIJA KUDIRKIENĖ)
     
KRONIKA | CHRONICLE
     
THE LITHUANIAN FOLKLORE BIBLIOGRAPHY OF 2001. Edited by VITAS AGURKIS
     
     
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt