LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XXXVIII
 
      NAUJI IR SENI NARATYVAI | 
      NEW AND OLD NARRATIVES
 
LAIMA ANGLICKIENĖ
Šiurpės ir jų parodijos  | Horror Stories and Their Parodies
 
JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ
Lithuanian Folktale “The Danced-out Shoes” (ATU 306): Interpretation of One Motif
 
      SIMBOLIKOS TYRINĖJIMAI | 
      RESEARCH OF SYMBOLISM
 
DAIVA VAITKEVIČIENĖ
Fortune as a Hat: The Headgear from Mythological Perspective
 
      MAŽŲJŲ FORMŲ TAUTOSAKOS TAKAIS | 
      PATHWAYS OF THE SMALL FORMS OF FOLKLORE
 
DALIA ZAIKAUSKIENĖ
The Well-Tried and not Yet Tried Research Strategies of Lithuanian Proverbs
 
GIEDRĖ BUFIENĖ 
Proverbial Phrase Old Woman Could Ride on That Knife to Rīga: Mythological Interpretation of the Image
 
RASA KAŠĖTIENĖ
Have You Seen a Stork, if You Wish for an Afternoon Snack? Lithuanian Situational Sayings
 
 AELITA KENSMINIENĖ
Laikas lietuvių mįslėse  | Time in Lithuanian Riddles
 
      MUZIKINIO FOLKLORO PROBLEMOS | 
      PROBLEMS OF MUSICAL FOLKLORE
 
DAIVA RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ
The Problem of Terms and Musical Dialect of Eastern Dzūkija and Eastern Aukštaitija
 
RŪTA ŽARSKIENĖ
Brass Bands in the Traditional Lithuanian Culture: from Nobility Palaces to Rural Villages
 
      IŠ FOLKLORISTIKOS ISTORIOGRAFIJOS | 
      FROM HISTORIOGRAPHY OF FOLKLORISTICS
 
ROLANDAS KREGŽDYS 
Yatvigian Book as Source on the Western Baltic Religion and Culture: Formal Analysis
 
      IŠ UŽSIENIO TYRINĖJIMŲ | 
      FOREIGN RESEARCH
 
VILMOS VOIGT 
Vengrų pasakos: XIX a. pab.–XXI a. pr.
 
RAINER ECERT 
Rytų baltų *baltas: ne tiktai ‘baltas’, bet ir ‘mielas, geras’ bei jo atitikmenys slavų kalbose
  
      EKSPEDICIJŲ PATIRTIS | 
      FIELDWORK EXPERIENCES
 
VILMA DAUGIRDAITĖ
Pasižvalgymai po folklorinę atmintį ir dabartį: 2009 m. folkloro ekspedicija – tarp Ignalinos ir Švenčionių  | Looking at the Folkloric Memory and the Present: Folklore Fieldwork Session of 2009 – between Ignalina and Švenčionys
  
      TAUTINIŲ MAŽUMŲ TAUTOSAKA | 
      FOLKLORE OF NATIONAL MINORITIES
 
KRYSTYNA SYRNICKA
Šiuolaikinis Vilniaus krašto laidotuvių giesmių repertuaras ir jo šaltiniai
 
Contemporary Polish Funeral Hymns in Vilnius Region. Edited by KRYSTYNA SYRNICKA
 
      TAUTOSAKINĖS MEDŽIAGOS PRISTATYMAS | 
      REVIEWS OF FOLKLORE MATERIAL       
 
BRONISLAVA KERBELYTĖ
The Communist Leaders and People’s Situation in the Anecdotes Recorded in Lithuania
 
„...Ir nepamirškite... Jūs ypatinga!“ (Moterys apie moteris elektroninio pašto laiškuose). Parengė POVILAS KRIKŠČIŪNAS | …And Don’t Forget… You’re Special! (Women about Women in Electronic Chain-Letters). Edited by POVILAS KRIKŠČIŪNAS
  
      IŠ ARCHYVŲ, RETŲ LEIDINIŲ  | 
      FROM ARCHIVES AND SCARCE EDITIONS
 
Variants of Eglė Tale in the Second Half of the 19th Century. Edited by LEONARDAS SAUKA
 
      SUKAKTYS | ANNIVERSARIES
 
LEONARDAS SAUKA 
Centenary of Folklorist Jonas Balys
 
STANISLOVAS SASNAUSKAS
Little Jonas and Doctor Jonas Balys in Krasnava
 
Appendix of Bibliography by Jonas Balys (1995–2009). Edited by LEONARDAS SAUKA
 
RADVILĖ RACĖNAITĖ
Kostas Korsakas and Lithuanian Folklore Research: His 100th Anniversary
  
      RECENZIJOS, ANOTACIJOS |
      REVIEWS, ANNOTATIONS
 
DALIA SENVAITYTĖ 
Word Cures, Word Wounds: Charms in Lithuanian Healing Practices
 
AUŠRA ŽIČKIENĖ
Sutartinės – New Perspective and New Possibilities
 
RYTIS AMBRAZEVIČIUS
Chromatisms, Anachronisms and Other Tricky Cases of Lithuanian Etnomusicology. II
 
LINA BŪGIENĖ
Written Sources about St Brunon: a Folklorist’s Perspective
 
LILIJA KUDIRKIENĖ
Traditional Festivals and Festive Occasions. Motivation of Celebrating
 
Sibīrijas latviešu dziesmas: Latviešu dziesmas un rotaļas, pierakstītas Sibīrijas latviešu ciemos no 1975. līdz 2009. g., [Rīga], 2009 | Sibiro latvių dainos: Latvių dainos ir žaidimai, įrašyti Sibiro latvių kaimuose nuo 1975 iki 2009 m., [Ryga], 2009. (LILIJA KUDIRKIENĖ)
 
KRONIKA |  CHRONICLE
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt