LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai L
 
      JUBILIEJINĮ TAUTOSAKOS DARBŲ TOMĄ PASITINKANT |
      ANNIVERSARY OF TAUTOSAKOS DARBAI / FOLKLORE STUDIES
 
VILMOS VOIGT
Quo vadis, Folklore Studies?
 
      LIETUVIŲ TAUTOSAKOS ARCHYVUI – 8 0 |
      THE 80TH ANNIVERSARY OF THE LITHUANIAN FOLKLORE ARCHIVES
 
VILMA DAUGIRDAITĖ
Folkloristics in the Independent Lithuania (1918–1940): Outlining the History
 
      FOLKLORO RAIŠKA: KALBA IR VAIZDAS |
      FOLKLORE EXPRESSION: LANGUAGE AND IMAGE
 
WOLFGANG MIEDER
„Politika nėra akiai malonus sportas“: patarlės asmeniniuose ir politiniuose 
Hillary Rodham Clinton raštuose
 
GIEDRĖ BUFIENĖ
Still Waters: Symbolism of the Image in Lithuanian and Slavic Paremias
 
AELITA KENSMINIENĖ
Riddles on Writing, Linked together by the Image of Field
 
      TRADICIJOS TĖKMĖ | FLOW OF TRADITION
 
VITA IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ
The Resonant Table: Drinking-Songs in the Traditional Community Gatherings
 
MODESTA LIUGAITĖ-ČERNIAUSKIENĖ
On the Meaning of Water in Ballads
 
AUŠRA ŽIČKIENĖ
Let Us Raise and Clang Our Glasses! Tracing the History of the Student Songs
 
      IŠ FOLKLORO ŠALTINIŲ ISTORIJOS |
      FROM THE HISTORY OF FOLKLORE SOURCES
 
BRONISLAVA KERBELYTĖ
Priesaika ar aukojimas? | An Oath or a Sacrifice?
 
JURGITA ŪSAITYTĖ
Songbooks as a Mode of Personal Notes
 
      PRO MEMORIA
 
Tyliai išėjo... Vandai Panavaitei prisiminti (KOSTAS ALEKSYNAS) | She Left Quietly... In Memory of Vanda Panavaitė (KOSTAS ALEKSYNAS)
 
KRONIKA | CHRONICLE
 
Parengė VILMA DAUGIRDAITĖ |
FULL BIBLIOGRAPHY OF TAUTOSAKOS DARBAI / FOLKLORE STUDIES: 1935 – 2015
(VOLS. 1 – 50). Edited by VILMA DAUGIRDAITĖ
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt