LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai 56

PRATARMĖ | 

FOREWORD

 

TRADICINĘ GAMTOJAUTĄ APMĄSTANT |
RESEARCHING TRADITIONAL VIEW OF THE NATURE
 
MANTAS ANTANAS DAVIDAVIČIUS
European Spruce Bark Beetle and Conflicting Ecological Consciousness in the Białowieża Forest
 
DAIVA VAITKEVIČIENĖ
The Sacred Coexistence: Wild Animals in the Peasant Homestead
 
JURGA SADAUSKIENĖ
People and Animals in Lithuanian Folktales: the Didactical and Psychological Aspects
 
BALTŲ PASAULĖVAIZDŽIO STUDIJOS |
STUDIES OF THE BALTIC WORLDVIEW
 
ROKAS SINKEVIČIUS
The Motive of Thunderstruck Tree in Connection to Wedding Customs
 
ŽYDRŪNAS VIČINSKAS
Mato Pretorijaus užfiksuotos mitologinės medžiagos apie šventes verifikacija: žolių ir gyvulių išvedimo laukan šventės | Verification of Mythological Material on Celebrations as Recorded by Matthaeus Praetorius: the Celebration of Midsummer Herb Fest and Driving the Cattle out to Pasture
 
SAKYTINĖS IR RAŠTO KULTŪROS SAMPYNOS |
CONTACTS OF ORAL AND WRITTEN CULTURE
 
BRONĖ STUNDŽIENĖ
Turning to the Beginning of the Lithuanian Folksong Publication
 
RASA KAŠĖTIENĖ
Small Folklore Forms in the Life of Signatory Petras Klimas
 
IŠ ISTORINĖS ATMINTIES TYRIMŲ |
HISTORICAL MEMORY RESEARCH
 
LINA LEPARSKIENĖ
The Karaim Space of Trakai in the Local Lore and the Legend of the Miraculous Horse of the Duke Vytautas
 
LINA BŪGIENĖ
Between Country and City: Construction of Identity in the Autobiographic Narratives of the Post-War Vilnius Inhabitants
 
RADVILĖ RACĖNAITĖ
Relationship to the Past and Its Peculiarities in the Autobiographic Narratives of the Post-War Vilnius Inhabitants
 
SUKAKTYS |
ANNIVERSARIES
 
Congratulations, Lina Būgienė
 
Profesoriui Jurijui Novikovui – 80
ИЛЬЯ ЛЕМЕШКИН
Paskutinis bylinų dainius iš Rusijos Šiaurės.
 
Antano Mockaus 100-osioms gimimo metinėms
GRAŽINA KADŽYTĖ
Guardian of the Memory of Brothers Juška
 
Mažosios Lietuvos tautosakininko 170-osioms gimimo metinėms
KONSTANTAS ALGIRDAS ALEKSYNAS
“...Working as Hard as I Can”
 
Letters by Vilius Kalvaitis to Jonas Basanavičius (edited by KONSTANTAS ALGIRDAS ALEKSYNAS and IRENA ŽILIENĖ)
 
200-ąją gimimo sukaktį pažymint
LIBERTAS KLIMKA
Adam Honory Kirkor (1818–1886): Life Dedicated to the Society and Vilnius
 
PRO MEMORIA
Farewell with Folksongs. In Memory of Irena Seliukaitė (GR AŽINA K ADŽYTĖ)... 280
 
CHRONICLE
 
OUR CONTRIBUTORS

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt