LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XXXV
 
      LIETUVIŲ FOLKLORO RAIDOS TENDENCIJOS | 
      DEVELOPMENT TENDENCIES OF LITHUANIAN FOLKLORE      
     
JURGA JONUTYTĖ
Research into Traditional Knowledge: Change of Paradigms
     
BRONĖ STUNDŽIENĖ
Folklore as a New Cultural Text
     
LINA BŪGIENĖ
The Problem of Subject in the Nowadays Folklore Scholarship and Perspectives of the Narrative Analysis
     
RADVILĖ RACĖNAITĖ
Lemons with AIDS Filling, or What the Modern Human Is Afraid of?
     
JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ
April Fools’ Day Pranks in the Lithuanian Media and Their Tendencies (the Case of Kauno diena)
     
DALIA ZAIKAUSKIENĖ
Changes of Form and Content in the Remakes of Traditional Lithuanian Proverbs
     
POVILAS KRIKŠČIŪNAS
Ar varijuoja grandininiai laiškai? | Do the Chain-Letters vary?
     
BRONISLAVA KERBELYTĖ
Contemporary Anecdotes: Relations with Age-Old Tradition
     
RASA RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ
Religious Stories and Legends about Barbora Umiastauskaitė-Žagarietė
     
DOVILĖ KULAKAUSKIENĖ
The First Magic Practice in the Schoolchildren Lives: Invoking the Spirits
     
EGLĖ SAVICKAITĖ
The Students’ Superstitions: Continuation of Tradition and Innovations
     
AUSTĖ NAKIENĖ
The Baltic Music as a New Name on the Musical Stage
     
Folkloric Variants of Birutė by Silvestras Valiūnas
     
LEONARDAS SAUKA
Names of Characters and Places and Their Changes in the Fairy Tale “The Snake as Bridegroom” (ATU 425M)
     
AELITA KENSMINIENĖ
The Linguistic Expression of Lithuanian Riddles: Morphologic and Phonetic Games
 
      IŠ REGIONINIO FOLKLORO TYRIMŲ |
      INVESTIGATIONS OF REGIONAL FOLKLORE
 
LORETA SUNGAILIENĖ
Peculiarities of Speech and Music Articulation in the Musical Dialect of Samogitians
 
     BALTŲ MITOLOGIJOS FRAGMENTAI |
     FRAGMENTS OF THE BALTIC MYTHOLOGY
 
NIJOLĖ LAURINKIENĖ
Pagirniai– Guardians of the Granary
     
RIMANTAS BALSYS
Prayers to the Ancient Lithuanian and Prussian Gods in the 14th–17th Century Sources
     
RAINER ECKERT
Kukutis ir gegutė latvių liaudies dainose ir tikėjimuose
 
      IŠ FOLKLORISTIKOS ISTORIJOS |
      FROM THE HISTORY OF FOLKLORISTICS     
      
ILJA LEMEŠKINAS
Josefas Zubatas – tautosakininkas | Josef Zubatý as Folklorist
     
      TEKSTŲ PUBLIKACIJOS |
      PUBLICATIONS OF TEXTS
     
Meilė ir mirtis: rašytinės istorijos apie meilę. Parengė GRAŽINA SKABEIKYTĖ-KAZLAUSKIENĖ | 
Love and Death: Written Love Stories. Edited by GRAŽINA SKABEIKYTĖ-KAZLAUSKIENĖ 
     
“This Chain Was Created by Crazy Guatemalan Pensioners…” Edited by POVILAS KRIKŠČIŪNAS
     
      NESKELBTA ARCHYVINĖ MEDŽIAGA |
      UNPUBLISHED ARCHIVED MATERIALS
     
VYKINTAS VAITKEVIČIUS
Place Legends from the Description of Deaneries of the Vilnius Diocese in 1784
     
      SUKAKTYS | ANNIVERSARIES
     
Stasiui Skrodeniui – 70 | Stasys Skrodenis – 70
 
ILJA LEMEŠKINAS
Jiržis Polyvka ir lituanistika, arba Kaip Jono Basanavičiaus Levai atsidūrė Prahoje: 150-ąsias gimimo metines paminint  | Jiří Polívka and Lithuanian Studies, or How the Lions by Jonas Basanavičius Ended up in Prague: on the Occasion of His 150th Anniversary
 
JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ
Coryphaeus of Comparative Studies: On the Occasion of the 150th Anniversary of Johannes Bolte
     
      RECENZIJOS | REVIEWS
     
GIEDRĖ BUFIENĖ
Interviu, kuris virto monografija | Interview Turned into a Monograph
     
VITA IVANAUSKAITĖ
White Flowers Drawn by Falcon’s Feather
     
DAIVA VAITKEVIČIENĖ
The Lithuanian Charms in Belorussian Context
     
JURGA SADAUSKIENĖ
Vaikų literatūra folkloristės akimis | The Children Literature from a Folklorist’s Perspective
     
AUŠRA ŽIČKIENĖ 
The Songs of Lithuanians from the Lithuania Minor in Search of Ethnic Identity
     
GRAŽINA SKABEIKYTĖ-KAZLAUSKIENĖ
The Descendant of the 1st Volume of the “Book of Lithuanian Folk Songs”
     
NIJOLĖ LAURINKIENĖ
The Entirety of Lithuanian and Prussian Deities: Outlining the System
     
KRONIKA | CHRONICLE
     
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt