LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XXXVI
     
      NORBERTO VĖLIAUS PALIKIMĄ APMĄSTANT |
      REFLECTING ON THE SCHOLARLY HERITAGE OF NORBERTAS VĖLIUS 
 
BRONĖ STUNDŽIENĖ
Taking a Close Glance at the Folklore Collector’s Laboratory: Norbertas Vėlius and His Manuscripts
 
PETRAS KALNIUS
Notion of Ethnic Culture in the Works by Norbertas Vėlius 
 
      TAUTOSAKA, KALBA, MITOLOGIJA |
      FOLKLORE, LANGUAGE, MYTHOLOGY
 
VYKINTAS VAITKEVIČIUS
Tracing Back the Myths of Perkūnakiemis
     
SAULIUS BAGOČIŪNAS
“Eglė – the Queen of Serpents”: in Search of the Tale’s Topography
 
NIJOLĖ LAURINKIENĖ
The Lithuanian Names of the Goddess of Earth
 
DAINIUS RAZAUSKAS
“Moon on the Forehead”. Lithuanian laukas ‘with a White Mark on the Forehead’ and Some Unexpected Connections
 
DAIVA VAITKEVIČIENĖ
The One Thinking Nine Thoughts,or the Story of the Mole-Cricket
 
      FOLKLORAS IR DABARTIS 
      FOLKLORE NOWADAYS
 
VITA IVANAUSKAITĖ
Folkloric Expressions of Folk Piety: Religious Experiences of People from Dzūkija in the Focus of Folklore Researchers
     
GRAŽINA SKABEIKYTĖ-KAZLAUSKIENĖ
Petriukas as Trickster of the Modern Anecdotes
     
POVILAS KRIKŠČIŪNAS
The Chain-Letters: in Search of the Genre Boundaries
     
      TEKSTŲ PUBLIKACIJOS |
      PUBLICATIONS OF TEXTS
     
Anekdotai apie Petriuką. Parengė GRAŽINA SKABEIKYTĖ-KAZLAUSKIENĖ |
Anecdotes about Petriukas. Edited by GRAŽINA SKABEIKYTĖ-KAZLAUSKIENĖ
     
Grandininio laiško magija. Parengė POVILAS KRIKŠČIŪNAS |
Magic of the Chain-Letters. Edited by POVILAS KRIKŠČIŪNAS
     
„Atiduok širdį!“: šiurpės ir jų parodijos. Parengė LAIMA ANGLICKIENĖ | 
“Give Me Your Heart!”: Scary Stories and Their Parodies. Edited by LAIMA ANGLICKIENĖ
     
      IŠ ARCHYVŲ | FROM THE ARCHIVES
           
Karo metais užrašytos kariškos dainos. Parengė KOSTAS ALEKSYNAS | 
Military Songs Recorded in the Wartime. Edited by KOSTAS ALEKSYNAS
 
      SUKAKTYS | ANNIVERSARIES
     
TOMAS VENCLOVA
In the Community of Semiotics: on the Occasion of the 80th Anniversary of Vladimir Toporov
     
IEVA RUSTEIKAITĖ
Claude’as Lévi-Straussas ir struktūrinės antropologijos aukso dešimtmečiai: 100-ąsias gimimo metines paminint  | Claude Lévi-Strauss and the Golden Decades of the Structural Anthropology: on His 100th Anniversary
     
MAGDALENE HUELMANN
Centenary of the German Folklorist Kurt Ranke
     
ŽIVLĖ RAMOŠKAITĖ
Kanklės by Vincas Kudirka as the First Collection of Harmonized Lithuanian Folksongs
     
EKSPEDICIJŲ PATIRTIS | 
FIELDWORK EXPERIENCES
     
Veisiejų krašto paruges bebraidant... Iš tautosakos rinkėjų dienoraščių (BRONĖ STUNDŽIENĖ, AUSTĖ NAKIENĖ, LINA BŪGIENĖ, JURGA SADAUSKIENĖ ir VITA IVANAUSKAITĖ) | Wading along the Rye Fields in Veisiejai... From the Diaries of Folklore Collectors (BRONĖ STUNDŽIENĖ, AUSTĖ NAKIENĖ, LINA BŪGIENĖ, JURGA SADAUSKIENĖ ir VITA IVANAUSKAITĖ)
     
RECENZIJOS | REVIEWS
     
DAIVA RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ
The Eagerly Awaited Volume of Calendar Ritual Songs
 
LINA BŪGIENĖ
Witches as the Image Transcending Boundaries of Space and Time
     
RŪTA ŽARSKIENĖ
Fieldwork Research: the Global Experiences
     
ROMUALDAS APANAVIČIUS 
Atgijusių fonogramų aidas | Echo of the Revived Phonograms
     
ANOTACIJOS | ANNOTATIONS
     
Kultūras krustpunkti: Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums, 4. laidiens, sastādītājs un atbildīgais redaktors prof., Dr. hist., Dr. hab. art. Juris Urtāns, Rīga: apgāds “Mantojums”, 2008. (LILIJA KUDIRKIENĖ)
     
Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship, Volume 25, Burlington: The University of Vermont, 2008. (GIEDRĖ BUFIENĖ)
     
Space and Time in Europe: East and West, Past and Present, edited by Mirjam Mencej, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2008. (JURGA SADAUSKIENĖ)
     
KRONIKA | CHRONICLE
     
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt