LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai 51
  
IŠ VISUOMENĘ TELKIANČIŲ APEIGŲ ISTORIJOS |
FROM THE HISTORY OF RITUAL CONSOLIDATION OF THE COMMUNITY
 
RIMVYDAS LAUŽIKAS
Consumption of Drinks as Representation of Community in the Culture of Nobility 
of the 17th–18th Centuries
 
DAIVA VAITKEVIČIENĖ
Mead in the Baltic Society: from Beekeepers to Nobility
 
ŠEIMINIO RYŠIO STEIGTIS: NUO PAPROČIO IKI PASAULĖJAUTOS |
ESTABLISHING THE FAMILY BOND: FROM CUSTOM TO WORLDVIEW
 
VYKINTAS VAITKEVIČIUS
From the Vocabulary of the Local Culture: Family Beekeeping
 
RAMUNĖ BLEIZGIENĖ
Sensual Relationship between the Individual and the World in the Literary Fiction by Žemaitė
 
VITA IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ
The Dreamed up Community: Connections of the Family Members in the Traditional Dream Narratives
 
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ-PAKERIENĖ
The Feeling of One’s Own in Terms of Inherent Community
 
ŠEIMOS IR GIMINYSTĖS TAUTOSAKINĖS REFLEKSIJOS |
FOLKLORIC REFLECTIONS OF FAMILY AND KINSHIP  
 
BRONĖ STUNDŽIENĖ
The Folksong Narrative of the Family: Ritual Exposures and the Meaning of Shifting Contexts
 
VAIKŲ UGDYMAS TRADICINĖJE KULTŪROJE |
UPBRINGING IN THE TRADITIONAL CULTURE
 
RASA KAŠĖTIENĖ
Reflections of Folk Pedagogics in Lithuanian Proverbs, Proverbial Phrases and Situational Sayings
 
VITA DŽEKČIORIŪTĖ-MEDEIŠIENĖ
Scaring of Children in the Traditional Lithuanian Worldview
 
GIEDRĖ BUFIENĖ
Proverbs from Childhood: International Research of Children’s Speech and Thinking in the 20th Century
 
ANNIVERSARIES
 
Kur du stos... Akademiką Leonardą Sauką ir dr. Konstantą kalbina dr. JURGA SADAUSKIENĖ |
Two’s Company... Academy Professor Leonardas Sauka and Konstantas Aleksynas, PhD, Interviewed by JURGA SADAUSKIENĖ
 
 
REVIEWS
 
BIRUTĖ JASIŪNAITĖ
Bijai vilko – neik į mišką, arba Nepaprastų posakių skrynelė |
If You Fear a Wolf, Do Not Go to the Forest, or the Box of Unique Phrases
 
JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ
Lietuvių folkloristės veikalas – prestižinėje mokslo leidinių serijoje | 
A Study by Lithuanian Folklorist Published in the Prestigious Research Series
 
ROKAS SINKEVIČIUS
Dangus virš Baltarusijos prabilo savais vardais |
The Sky above Belarus Voicing Its Own Names
 
KRONIKA  |
CHRONICLE

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt