LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XL
 
      ŽMOGUS FOLKLORINĖJE TRADICIJOJE |
      HUMAN BEING IN FOLKLORE TRADITION
 
BRONĖ STUNDŽIENĖ
Folkloric Narrative of Misery: The Phenomenon of Kristina Skrebutėnienė
 
VITA IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ
Fateful Encounters in Dreams: Oneiric Experiences in Beliefs of the Advent and Christmas Cycle
 
LINA BŪGIENĖ
Cultural Tradition of Eastern Lithuania: Sketching the Charmer’s Portrait
 
VILMA DAUGIRDAITĖ
“The Strange Good Does No Good”: Post-Holocaust Reflections from the Folklore Perspective
  
      FOLKLORO RAIŠKA: KALBA IR VAIZDAS |
      FOLKLORE EXPRESSION: LANGUAGE AND IMAGE
 
DALIA ZAIKAUSKIENĖ
Functions of Lithuanian Proverbs. Theoretical Remarks
 
GRAŽINA SKABEIKYTĖ-KAZLAUSKIENĖ
Linguistic Games in Contemporary Lithuanian Folklore
 
AELITA KENSMINIENĖ
Space in Lithuanian Riddles
 
GABIJA SURDOKAITĖ
Rūpintojėlis in Lithuanian Oral Folklore and Folk Sculpture: The Main Aspects of Conception
  
      TEKSTŲ PUBLIKACIJOS | PUBLICATIONS OF TEXTS
 
„We Are All from Our Childhood“: the Life Cycle in School Time Mementos (edited by ŽIVILĖ DAPŠAUSKAITĖ)
 
Vaikų skaičiuotės (parengė GIEDRĖ BARKAUSKAITĖ) |
Children’s Counting-out Games (edited by GIEDRĖ BARKAUSKAITĖ)
 
Žvilgsnis į Lietuvos mokyklų himnus (parengė LAIMA  ANGLICKIENĖ ir AKVILĖ STANKUTĖ) |
Looking at the Lithuanian School Anthems (edited by LAIMA  ANGLICKIENĖ and AKVILĖ STANKUTĖ)
  
      SUKAKTYS | ANNIVERSARIES
 
VACLOVAS JUODPUSIS
Žodis apie kolegę | Word about the Colleague
 
GRAŽINA KADŽYTĖ
Juzė Jurkonienė – a Century-Old Voice of Druskininkai Folksongs
 
PEKKA HAKAMIES
Folklore Fellows Communications – 100 Years
 
EDMUNDA RUSTEIKIENĖ
Apkibęs savo tautosaka...“ | “Wrapped up in His Folklore...”
 
       EKSPEDICIJŲ PATIRTIS | FIELDWORK EXPERIENCES
 
VYKINTAS VAITKEVIČIUS
The Integrated Fieldwork Session in Gervėčiai
 
LINA BŪGIENĖ, VITA IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ, AUSTĖ NAKIENĖ, BRONĖ STUNDŽIENĖ,
KAZYS KĘSTUTIS ŠIAULYTIS, AUŠRA ŽIČKIENĖ
Depths of Folkloric Wisdom between Kretuonas and Adutiškis: Reminiscences by Fieldworkers
  
      RECENZIJOS | REVIEWS
 
JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ
The 4th Volume of The Catalogue of Lithuanian Narrative Folklore
 
KOSTAS ALEKSYNAS
The Folksongs from Triobiškiai Returning by the Out of True Path
 
GIEDRĖ BUFIENĖ
Parankinė knyga paremiologams | A Handbook for Paremiologists
 
ŽIVILĖ RAMOŠKAITĖ
An Important Publication from the Austrian Phonogrammarchiv
 
KRONIKA | CHRONICLE
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt