LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XLVII
 
      TRADICINIO PASAULĖVAIZDŽIO TYRIMAI  | 
      RESEARCH OF THE TRADITIONAL WORLDVIEW
 
GIEDRĖ ŠMITIENĖ
Virtual Dialog with Maurice Merleau-Ponty. Examining the Traditional Culture in Terms of Perception Summary
 
JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ
The Lithuanian Legends of the Wild Hunt: Regarding Origins of the Image Summary
 
      FOLKLORAS DABARTIES KONTEKSTUOSE | 
      FOLKLORE IN THE MODERN CONTEXTS
 
DALIA ZAIKAUSKIENĖ
The Actual Usage of Paremias in the Electronic Discourse: the Internet Comments Summary
 
      KULTŪRINIO KRAŠTOVAIZDŽIO AKIRAČIAI | 
      HORIZONS OF THE CULTURAL LANDSCAPE
 
BRONĖ STUNDŽIENĖ
Regarding Expressions of Landscape in Folksongs Summary
 
VILMA DAUGIRDAITĖ
The Lopaičiai Landscape from the Historical and Modern Perspective Summary
 
Past and Present of Lopaičiai as Viewed by the Local People (edited by VILMA DAUGIRDAITĖ)
 
      LATVIŲ FOLKLORO ARCHYVUI - 90 | 
      THE 90th ANNIVERSARY OF THE LATVIAN FOLKLORE ARCHIVES
 
MARA VYKSNA
The Latvian Folklore Archives in the Course of Time
 
      IŠ DAINŲ ISTORIJOS |
      FROM THE HISTORY OF FOLKSONGS
 
KOSTAS ALEKSYNAS
Two Songs from the Great War
 
      SUKAKTYS | ANNIVERSARIES
 
Kazio Grigo 90-osioms gimimo metinėms
LILIJA KUDIRKIENĖ
Professor Kazys Grigas: A Man among Men
 
Wolfgangui Miederiui – 70
GIEDRĖ BUFIENĖ
Patarlių šalies riteris | The Knight of the Proverbial Land
 
WOLFGANG MIEDER
Aistringas prašymas parengti lietuvių–anglų patarlių rinkinį santrauka
 
Mikalojaus Kuprevičiaus 150-osioms gimimo metinėms
VILMA DAUGIRDAITĖ
Some Remarks on the Folklore Heritage of Mikalojus Kuprevičius
 
GIEDRIUS KUPREVIČIUS
Lietuvybės sergėtojas | On Guard of the Lithuanian Identity
 
      IŠ EKSPEDICIJŲ PATIRTIES | FIELDWORK EXPERIENCES
 
VYKINTAS VAITKEVIČIUS
Balys Buračas – Both Familiar and Unknown: Fieldwork Notes from 1936
 
(parengė VYKINTAS VAITKEVIČIUS) |
Fieldwork Trip of the Museologists to Eastern Lithuania in the Summer of 1936
(edited by VYKINTAS VAITKEVIČIUS)
 
      PRO MEMORIA
 
Apie Danutę Krištopaitę | Remembering Danutė Krištopaitė
(LILIJA KUDIRKIENĖ)
 
Laisvė, brendusi nelaisvėje | Freedom Brought up in Captivity
(GRAŽINA KADŽYTĖ)
 
      RECENZIJOS, ANOTACIJOS | REVIEWS, ANNOTATIONS
 
SIGITA KRANIAUSKIENĖ
In Search of Memory and Identity of the Lithuanian Borderline Communities
 
TOMAS PETREIKIS
The Lost Book World of the Lithuania Minor
 
Rita Balkutė. GALIA UŽBURTI (KENKIMO  MAGIJA  1982–2012 METŲ ĮRAŠUOSE), Vilnius, 2013. (KOSTAS ALEKSYNAS)
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt