LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XLVI
 
      FOLKLORAS, KALBA, MITOLOGIJA |
      FOLKLORE, LANGUAGE, MYTHOLOGY
 
AELITA  KENSMINIENĖ
The Beginning and Ending Formulas of the Riddles:from Testimonies of the Archaic Rituals to “Universal” Riddles
 
МАРИЯ  ВЯЧЕСЛАВОВНА ЗАВЬЯЛОВА
Lietuvių mįslės apie namą kaip apie gyvūną
 
JŪRATĖ LUBIENĖ
Regarding the Popular Names of the Common Stinkhorn  
 
DAIVA VAITKEVIČIENĖ
The Bird Rising from the Ashes:Posthumous Transformations in Folktales
 
RADVILĖ RACĖNAITĖ
Folk Memory: Retrospective View of the Place in Lithuanian Folk Legends
 
      XVI ISFNR KONGRESO ATGARSIAI |
      FROM THE 16TH CONGRESS OF ISFNR
 
VILMOS VOIGT
 
      IŠ ARCHYVŲ | FROM THE ARCHIVES
 
Towards Purposefulness in Folklore: from the Minutes of the Meetings at the Department of Ethnography, the Lithuanian Institute of History (edited by KOSTAS ALEKSYNAS)
 

      SUKAKTYS | ANNIVERSARIES  

 
Liudviko Adomo Jucevičiaus 200-osioms gimimo metinėms
GRAŽINA KADŽYTĖ
Liudvikas from Pakėvis – Centuries-old Riddles
 
Kaarle‘s Krohno 150-osioms gimimo metinėms
JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ
At the Sources of the Historic-Geographic Method
 

      IŠ EKSPEDICIJŲ PATIRTIES | FIELDWORK EXPERIENCES  

 
VYKINTAS VAITKEVIČIUS
Balys Buračas – Both Familiar and Unknown: Fieldwork Notes from 1929
 
Notes from the Fieldwork Trip in the Summer of 1929 by Museologist
Buračas Balys (edited by VYKINTAS VAITKEVIČIUS and EVELINA SIMANAVIČIŪTĖ)
 
      IŠ KNYGŲ LENTYNOS | FROM THE BOOK SHELF
 
KOSTAS ALEKSYNAS
A Copy of Prussian Lithuanian songs with a Different Beginning
 
GIEDRĖ  BUFIENĖ
Striking Testimony of the Folklorist Friendship
 
POVILAS KRIKŠČIŪNAS
Of the Viatka Kikimora, Immanuel Kant, Stirlitz and the Blondes
 
      RECENZIJOS, ANOTACIJOS | REVIEVS, ANNOTATIONS
 
GRAŽINA SKABEIKYTĖ-KAZLAUSKIENĖ
Listening to the Narrating Person
 
JURGA SADAUSKIENĖ
Study of the Contemporary Schoolchildren-Lore
 
TOMAS PETREIKIS
Searching for Samogitian Ethnicity in the Monograph by Petras Kalnius Samogitians
 
LINA BŪGIENĖ
Migration and Identity in the Latvian Life Stories
 
Pranas Bieliauskas. DIENORAŠTIS.1920–1957Vilnius: Homo liber, 2012. (ŽIVILĖ RAMOŠKAITĖ)
 
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS SAVASTYS: Mokslinių darbų, kultūros apžvalgos tęstinis rinkinys, [t.] I (1): NUO VILNIAUS KALVŲ PRIE BAUBLIO SLENKSČIO, redaktorių kolegija: Virginijus Jocys (sudarytojas ir vyr. redaktorius) [ir kt.], Vilnius: Šilalės kraštiečių draugija, 2012. (AUŠRA ŽIČKIENĖ)
 
LIETUVIŠKOS DAINOS: [Kompaktinė plokštelė], įrašė folkloro ansamblis „Gilė“, Kaunas: „Gilės“ įrašų studija, 2012-2013. (GRAŽINA KADŽYTĖ)
 
KRONIKA | CHRONICLE
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt