LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XXXVII
     
      IŠ FOLKLORO ŠALTINIŲ ISTORIJOS | 
      FROM THE HISTORY OF FOLKLORE SOURCES
 
BRONISLAVA KERBELYTĖ
Folklore Data as Means of Verification of the Ancient Written Sources
 
JURGITA ŪSAITYTĖ
Collection of Lithuanian Folklore from Dzūkija Region by Aukusti Robert Niemi: Pretext, Context and Text
 
LEONARDAS SAUKA
Certain Inaccuracies in Folklore Recordings by Jurgis Dovydaitis
 
      FOLKLORAS IR ASMENS SAVIRAIŠKA |
      FOLKLORE AND INDIVIDUAL SELF-EXPRESSION
 
BRONĖ STUNDŽIENĖ
Cultural Self-Expression of Women: Tracing the Turns of the Folksong Development
 
GIEDRĖ ŠMITIENĖ
Question of Subjectivity to Research of Folklore
 
AUŠRA ŽIČKIENĖ
Whenever I Feel Sad, the Words Start Coming in: Laments of the Valkininkai Parish
 
KOSTAS ALEKSYNAS
The Early Phase in Composing the Partisans’ Songs
 
LILIJA KUDIRKIENĖ
Situational Expressions Among Other Short Forms of Folklore
 
      NAUJAUSI FOLKLORINĖS KULTŪROS TYRIMAI |
      RECENT INVESTIGATIONS OF FOLK CULTURE
 
VILMA DAUGIRDAITĖ
Folkloric Reflections of Holocaust
 
AUDRONĖ DARAŠKEVIČIENĖ
Changes in the Popular Images of the Afterlife in the 20th Century Samogitia
 
      IŠ EKSPEDICIJŲ PATIRTIES |
      FIELDWORK EXPERIENCES
 
Ką ir kaip renkame šiandien?: [Mokslinė diskusija]. Parengė VITA IVANAUSKAITĖ | 
What and How Do We Collect Today? [A Scolarly Discussion]. Edited by VITA IVANAUSKAITĖ
 
VENANTAS MAČIEKUS
Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinės ekspedicijos: folkloro rinkimo ir tautiškumo ugdymo patirtys | Complex Fieldwork Sessions of Regional Studies’ Club Ramuva of Vilnius University: Experiences of Folklore Collection and Fostering of National Identity
 
      FOLKLORO PUBLIKACIJOS | 
      FOLKLORE PUBLICATIONS
 
Žaltys lietuvių tautosakoje. Parengė RITA BALKUTĖ | 
Grass-Snake in Lithuanian Folklore. Edited by RITA BALKUTĖ
 
„Dieve, kalbėk man…“: [Elektroniniai religinės tematikos laiškai]. Parengė POVILAS KRIKŠČIŪNAS | „Oh, God, Speak to Me…” [Electronic Chain-Letters of Religious Thematic]. Edited by POVILAS KRIKŠČIŪNAS
     
      SUKAKTYS | ANNIVERSARIES
     
PIRET VOOLAID
The 70th Anniversary of Arvo Krikmann
     
      RECENZIJOS | REVIEWS
     
JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ
Knyga apie liūdną Eglės dalią | A Book about the Sad Fate of Eglė
 
JONAS BALČIUS
A Tale That Is Not a Tale, or Eglė – The Queen of Serpents Revisited
 
AUŠRA ŽIČKIENĖ
Chromatisms, Anachronisms and Other Tricky Cases of Lithuanian Ethnomusicology
 
      ANOTACIJOS | ANNOTATIONS
 
Dainos. Vieux chants lituaniens, [sudarytoja] Gražina Krivickienė, [dailininkas] Viktoras Petravičius, [parengė Danutė Krištopaitė, melodijas užrašė Adomas Gaidamavičius, melodijas parengė Laima Burkšaitienė], 2-asis leidimas, Vilnius: „Krantų“ redakcija, [2008]. (VITA IVANAUSKAITĖ)
 
Vincas Češkevičius. Iš tikrovės ir iš pasakų, sudarytoja Aldona Češkevičiūtė-Vaičiūnienė, [prisiminimus parengė Jonas Mačiulis, tekstus iš V. Češkevičiaus tautosakos paveldo atrinko ir parengė Gražina Kadžytė], leidyklos vyr. redaktorius Sigitas Birgelis, konsultantas Petras Maksimavičius, Puńsk: „Aušros“ leidykla, 2008. (JONAS MAČIULIS)
 
Laukuva, d. I–II, [sudarytojai Virginijus Jocys, Povilas Krikščiūnas, vyriausiasis redaktorius Virginijus Jocys], (Lietuvos valsčiai), Vilnius: Versmė, 2005, 2008. (RASA KAŠĖTIENĖ)
 
Šilalės krašto dainos: (Pietų Žemaitija), rinkinys 1, [atlieka] Šilalės krašto dainininkai ir muzikantai, Vilniaus folkloro ansamblis „Visi“, [sudarytojas] Evaldas Vyčinas, išleido Šilalės kraštiečių draugija, Vilnius, 2008. (POVILAS KRIKŠČIŪNAS)
 
KRONIKA | CHRONICLE
 
THE LITHUANIAN FOLKLORE BIBLIOGRAPHY OF 2006. Edited by VITAS AGURKIS 
     
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt