LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XLIII
 
      TRADICINIO PASAULĖVAIZDŽIO TYRIMAI |
      STUDIES OF THE TRADITIONAL WORLDVIEW   
 
NIJOLĖ LAURINKIENĖ
Beer – the Ritual Drink of the Balts
 
AELITA KENSMINIENĖ
Arkliai lietuvių mįslėse | Horses in Lithuanian Riddles
  
      FOLKLORAS DABARTIES KONTEKSTUOSE |
      FOLKLORE IN THE MODERN CONTEXTS   
 
JURGA SADAUSKIENĖ
The Therapeutic Value of Lullabies and Games
 
INGRIDA ŠLEPAVIČIŪTĖ
Mystical Experiences of the Young People According to the Internet Narratives
  
      REGIONIŠKUMAS IR TRADICINĖ KULTŪRA | 
      REGIONALISM AND TRADITIONAL CULTURE
 
TOMAS PETREIKIS
The Regional Samogitian Publications and the Samogitian Identity of the First Half of the 20th Century
 
ALMA RAGAUSKAITĖ
The Complex Concept of the Cultural Region
 
ŽILVYTIS ŠAKNYS
The Ethnographic Regions of Lithuania from the Perspective of the Contemporary Youth
 
RASA PAUKŠTYTĖ-ŠAKNIENĖ
Regionalism and Tradition in the Modern Culture: Peculiarities of the Changing Customs
  
      TAUTINIŲ MAŽUMŲ TAUTOSAKA |
      FOLKLORE OF THE NATIONAL MINORITIES
 
Polish Songs from Kaunas, Kėdainiai, Panevėžys and Radviliškis Districts (Edited by GUSTAW JUZALA)
  
      IŠ MOKSLEIVIŠKOS FOLKLORO RINKIMO PATIRTIES | 
      FOLKLORE COLLECTION EXPERIENCES OF STUDENTS
 
EMILIJA KVIETKUVIENĖ
Kražiai: History of the Town from the Folkloric Perspective (Regarding Investigations of Folklore by Students of the Kražiai Gymnasium)
  
      SUKAKTYS | ANNIVERSARIES
 
Pranės Jokimaitienės 90-osioms gimimo metinėms
 ALGIRDAS BUTKEVIČIUS
Viena iš tragiškosios kartos | One from the Tragic Generation
 
Pirmojo Lietuvos muziejaus 200 metų sukakčiai
VIRGINIJUS JOCYS 
Journey of Dionizas Poška and His Baublys Across Lithuania
  
      RECENZIJOS | REVIEWS
 
RADVILĖ RACĖNAITĖ
“Meanings of Lithuanian Folklore” or What Folklore Teaches Us
 
DAINIUS RAZAUSKAS
Already Fate, But Not Yet Death
 
LINA BŪGIENĖ 
Kitokia knyga apie tradiciją | A Different Book on Tradition
 
VILMOS VOIGT
A Book from the Animal Series on Owls
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt