LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XLIV
 
      TRADICINIO PASAULĖVAIZDŽIO TYRIMAI |
      RESEARCH OF THE TRADITIONAL WORLDVIEW
 
NIJOLĖ LAURINKIENĖ
Žemyna – Earth and Goddess
 
MIRJAM MENCEJ 
Perėjimo į antgamtinį laiką erdvė
 
BIRUTĖ JASIŪNAITĖ
Bodily Defects as Motivating Qualities of the Devil’s Denominations
 
MARTYNAS VINGRYS
Interpretations of Tobacco Origins in Etiological Legends
 
DAINIUS RAZAUSKAS 
The World-Dream: Hints of Mystical Cosmogony in Lithuanian Folklore
 
ROLANDAS PETKEVIČIUS
Offering in the Traditional Lithuanian Medicine of the 16th–21st Centuries 
 
      FOLKLORAS IR DABARTIS | FOLKLORE NOWADAYS
 
LINA BŪGIENĖ 
Experience and Reflection of History in Life Stories of Valkininkai People
 
JURGA JONUTYTĖ
Memories of the Political Conflicts and Their Impact on Autobiographical Narratives: A Case of One Family
 
POVILAS KRIKŠČIŪNAS 
The Chain-Letters: From History of the Manuscript Tradition
 
      ETNOMUZIKOLOGIJOS TYRIMAI |
      RESEARCH IN ETHNOMUSICOLOGY
 
RIMANTAS ASTRAUSKAS 
Music for Pianola: Aspects of International Musical Cooperation in Exile
  
      TEKSTŲ PUBLIKACIJOS | PUBLICATIONS OF TEXTS
 
Rugiapjūtė: svečias, jievaras, vainikas. Tautosaka ir etnografija. Parengė NIJOLĖ LAURINKIENĖ ir RITA BALKUTĖ | Rye Harvesting: ‘Guest’, jievaras, and Crown. Folklore and Ethnography. Edited by NIJOLĖ LAURINKIENĖ and RITA BALKUTĖ
  
      SUKAKTYS | ANNIVERSARIES
 
Maironio 150-osioms gimimo metinėms
KOSTAS ALEKSYNAS
“You Shine High Above…” (Regarding the Tradition of Singing the “Mary Song”)
  
      RECENZIJOS | REVIEWS
 
AUŠRA ŽIČKIENĖ
Ukrainiečių raudų leidinys | Publication of Ukrainian Laments
 
LAIMA BURKŠAITIENĖ 
Suvalkiečių melodijos | Melodies from Suvalkija
 
AUSTĖ NAKIENĖ 
101 Article on Lithuanian Ethnology and Anthropology
 
RADVILĖ RACĖNAITĖ
Interdisciplinary Research of the Portrayal and Image of the Blessed Virgin Mary in Lithuanian Culture
  
      ANOTACIJOS | ANNOTATIONS
 
SLAVŲ FOLKLORAS: Tekstų rinkinys, parengė ir tekstus išvertė Bronislava Kerbelytė, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. (LAIMA ANGLICKIENĖ)
 
Jonas Vaiškūnas. SKAITANT DANGAUS ŽENKLUS: LIETUVIŠKO ZODIAKO PĖDSAKAIS, Vilnius: Dominicus Lituanus, 2012. (DAINIUS RAZAUSKAS)
 
KRONIKA | CHRONICLE
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt