LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia 24 (2010)

Pratarmė

STRAIPSNIAI

Jurgita Katkuvienė, Kūnas literatūros teorijoje: spąstai ar vartai? Roland’o Barthes’o atvejis

Vaiva Narušienė, Kristina Sakalavičiūtė, Czesławas Miłoszas ir poezijos vertimai: dialogas su tarpukario Lietuva

Mindaugas Tamošaitis, Tarp iliuzijų ir tikrovės: Petras Cvirka priešokupaciniu dešimtmečiu

Dalia Satkauskaytė, Liudo Vasario socialumas pagal Kostą Korsaką, arba naujos senos Altorių šešėly interpretavimo perspektyvos

Imelda Vedrickaitė, Rašytojo mauzoliejaus apmatai Juozo Baltušio dokumentinėje prozo ir apysakoje Sakmė apie Juzą

Genovaitė Dručkutė,  Juozo Baltušio fenomenas Prancūzijoje

Loreta Mačianskaitė ,Išsisėmusi kančia: lietuvių romanas pirmuoju nepriklausomybės dešimtmečiu

DISKUSIJA

Apie žvirblį literatūroje ir kine, arba lyginamosios ir intermedialios literatūros studijos Lietuvoje: ieškant kokybės ir teorinio sąmoningumo

NUOMONIŲ DOMINO

Mindaugas Kvietkauskas, Lituanistinis interesas

POKALBIAI

Redaktoriaus amplua: diplomatas, psichologas, cenzūros įrankis (kalbasi redaktorė Donata Linčiuvienė ir literatūrologė Solveiga Daugirdaitė)

RECENZIJOS

Giedrė Kazlauskaitė, Vivos voco kaip pageidaujamas epigrafas

Petras Bražėnas, Žvilgsnis į dramatišką dvidešimtmetį

Loreta Jakonytė, Rėmai seni, portretas atnaujintas

Gintarė Bernotienė, Palimpsestų ryškintojos

Rima Bertašavičiūtė , Taisija Laukkonėn, Pokalbis apie Pokalbius su Sigitu Parulskiu

 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt