LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia 43

 

Pratarmė I Foreword

 

STRAIPSNIAI

 

GIEDRĖ ŠMITIENĖ

Gyvenimo taktika ir jos kritika. Alfonso Nykos-Niliūno tekstų skaitymas I Life’s Tactics and Its Critical Approaches: Reading Nyka-Niliūnas’s Texts 

 

DALIA JAKAITĖ 

Tragizmas ir katarsis Alfonso Nykos-Niliūno ir Broniaus Krivicko eilėraščiuose I Tragedy and Catharsis in Poems by Alfonsas Nyka-Niliūnas and Bronius Krivickas

 

VIRGINIJA BALSEVIČIŪTĖ-ŠLEKIENĖ

Poetų žemininkų kūrybos kodai Jono Juškaičio poezijoje I Poetic Codes of the “Žemininkai” Group in Jonas Juškaitis’s Poetry

 

DALIA KUIZINIENĖ 

Alfonso Nykos-Niliūno literatūrinė recenzija: poleminiai dialogai I Alfonsas Nyka-Niliūnas’s Literary Review: Polemical Dialogues

 

BRIGITA SPEIČYTĖ 

Vinco Krėvės agonas I Vincas Krėvė’s Agon

 

GINTARĖ BIDLAUSKIENĖ 

Jurgio Kunčino Tūlos Vilnius: nuo miesto praktikų – prie teksto strategijųVilnius in Jurgis Kunčinas’s Tūla: From Urban Practices towards Textual Strategies

 

 

DISKUSIJA I DISCUSION 

 

Nacionalinės bibliografijos navigacijos veikia!? I Navigation of the National Bibliography Is Functioning!?

 

RECENZIJOS I REVIEWS 

 

VIGMANTAS BUTKUS 

Šiek tiek romantiškai apie latvių (neo)romantizmą I A Somewhat Romantic Approach towards Latvian (Neo)-Romanticism

(Edgars Lāms, Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki, Viesturs Vecgrāvis, Mani sveicina zvaigznes…: Romantiskā pasaules izjūta latviešu dzejā) 

 

STASYS MOSTAUSKIS 

Vaizdų užburti, atminty pasiklydę I Lost in Memory 

(Odeta Žukauskienė, Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, Atminties ir žvilgsnio trajektorijos: vaizdo kultūros refleksija) 

 

VIKTORIJA ŠEINA 

Nauja Lietuvos estetinio modernėjimo istorijos fragmento rekonstrukcija I New Reconstruction of theFragment of the History of Lithuanian Aesthetic Modernization 

(Nida Gaidauskienė, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė: modernėjančios savimonės kontūrai)

 

DALIA CIDZIKAITĖ

Imagologijos metodas praktikoje I Imagology in Practice 

(Imagology Profiles: The Dynamics of National Imagery in Literature)

 

REGIMANTAS TAMOŠAITIS 

Intriguojanti ideologinės kontrolės istorija I The Intriguing History of Ideological Control

(Lietuvių literatūra sovietmečiu : Reiškiniai ir sąvokos)  

 

ŠIO NUMERIO AUTORIAI I CONTRIBUTORS TO THIS VOLUME

 

ATMENA AUTORIAMS I SUBMISSION GUIDELINES 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt