LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia 44 (2020)

Pratarmė I Foreword 

 

STRAIPSNIAI I ARTICLES 

 

VILMA ŽALTKAUSKAITĖ

Kunigo Juozo Tumo tarnystė XIX a. pabaigos Žemaičių (Telšių) vyskupijoje I Juozas Tumas’ Ministry in the Diocese of Samogitia (Telšiai) in the Late 19th Century

 

DANGIRAS MAČIULIS

Lietuvių kolektyvinę atmintį konstruojantis Vaižgantas I Vaižgantas’s Attempts at Constructing Lithuanian Collective Memory

 

SKIRMANTĖ SMILINGYTĖ-ŽEIMIENĖ

Juozas Tumas-Vaižgantas ir Lietuvai pagražinti draugija I Juozas Tumas-Vaižgantas and the Society for Making Lithuania Beautiful

 

GITANA VANAGAITĖ

Romantiškasis idealizmas ir tautiškumas – svarbūs Juozo Tumo-Vaižganto pasaulėžiūros sandai I Romantic Idealism and Nationalism—Two Important Components of Juozas Tumas-Vaižgantas’s Worldview

 

JURGITA VENCKIENĖ 

Juozo Tumo‑Vaižganto rašomosios kalbos kaita: santykis su bendrine kalba I The Shift in Juozas Tumas-Vaižgantas’s Written Language: Approach to Standard Language

 

KSENIJA KAZARINOVA 

Puikybės formos Vaižganto Pragiedruliuose I Forms of Pride in Vaižgantas’s Pragiedruliai

 

RŪTA LAZAUSKAITĖ

Simono Daukanto reikšmės tarpukario refleksijose I Simonas Daukantas in Interwar Reflections

 

POKALBIS I DISCUSSION

 

Lietuvių autoriai ir temos Amerikoje I Lithuanian Authors and Topics in the US

 

RECENZIJOS I REVIEWS 

 

MARIJUS ŠIDLAUSKAS

Akademinis Maironio balsų ansamblis I Academic Ensemble of Collective Monograph Maironio balsai

 

RITA TŪTLYTĖ

Greimo kritika ir kritika Greimui I Greimas’ Criticism and Criticism of Greimas

 

VAIDAS ŠEFERIS 

One Field, Many Plots of Land // Vienas laukas, daug sklypų

 

NAGLIS KARDELIS

Išvydę Vydūną I Perceiving Vydūnas 

 

ŠIO MĖNESIO AUTORIAI I CONTRIBUTORS TO THIS VOLUME


ATMENA AUTORIAMS I SUBMISSION GUIDELINES

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt