LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia 41
 
STRAIPSNIAI
 
AURIMAS ŠVEDAS 
Kodėl rašytojų kuriami pasakojimai apie istoriją yra reikalingi praeities tyrinėtojams? | Why Do We Need Writers’ Stories About History to Do Research Into the Past?
 
AUŠRA JURGUTIENĖ
Definicijos ir diskusijos: lyginamoji literatūra tarpukario Lietuvoje (1918–1940) | Definitions and Discussions: Comparative Literature in the Interwar Lithuania
 
GITANA VANAGAITĖ
Vaižganto Dėdės ir dėdienės literatūros istorijoje, kine ir teatreUncles and Aunts by Vaižgantas: Dialogues Between Literature, Cinema and Theatre
 
DALIA SATKAUSKYTĖ
Janinos Degutytės poezijos socialumas | The Sociability of Janina Degutytė’s Poetry
 
RIMANTAS KMITA
Barzdoti, liūdni ir su Kafkos tomeliu rankose: auksinis 7-ojo dešimtmečio jaunimas lietuvių prozoje | Bearded, Sad, and Carrying a Small Volume of Kafka’s Writings: the Golden Youth of the 1960s in the Lithuanian Prose
 
KAROLINA BAGDONĖ
Europietiškumo apraiškos lietuvių sovietmečio poezijoje: estetinis tapatybės laisvinimas | The Manifestation of Europeanness in the Soviet Lithuanian poetry: the Aesthetic Liberation of Identity
 
SAULIUS VASILIAUSKAS
Ambivalentiška Leonardo Gutausko vieta lietuvių literatūros lauke | The Ambivalent Place of Leonardas Gutauskas in the Field of Lithuanian Literature
 
LAURA LAURUŠAITĖ
Vertybiniai pokyčiai šiuolaikinėje emigrantų literatūroje: turėti, būti ar atrodyti? | Value Сhanges in Contemporary Emigrant Literature: To Have or to Be?
 
PUBLIKACIJOS
 
Septyni laiškai Valdemarui Kukului | Seven Letters to Valdemaras Kukulas
Parengė ANTANAS ŠIMKUS
 
DISKUSIJA
 
Parengė LORETA MAČIANSKAITĖ
 
RECENZIJOS
 
DAINIUS VAITIEKŪNAS
Algirdui Juliui Greimui – du Semiotica numeriai | For Algirdas Julius Greimas: Two Issues of Semiotica
(Semiotica: Journal of the International Association for Semiotic Studies)
 
JŪRATĖ SPRINDYTĖ
Be įtrūkių | With no Cracks
(Viktorija Daujotytė, Granas: Įtrūkstanti tikrovė, 2017)
 
AKVILĖ RĖKLAITYTĖ
Ką poetas rašo popieriaus skiautėje? | What is the Poet Writing on a Scrap of Paper?
(Marcelijus Martinaitis, Viskas taip ir liks: 1988–2013 metų užrašai, 2018)
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt