LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Colloquia
Colloquia 20 (2008)

Pratarmė

STRAIPSNIAI

Dalia Satkauskytė, Peizažas, likimas ir subjektas Antano Vaičiulaičio romane Valentina

Rimantas Kmita, Vytauto P. Bložės poezijos kaitos paradoksai

Donata Mitaitė, Vytautas Kubilius - poezijos recenzentas

Loreta Jakonytė, Skaitytojas Alberto Zalatoriaus literatūros tyrimuose

Ilja Kukulin, Nusususių drakonų revoliucija: ultradešinioji idėja kaip nonkonformizmo imitacija

DISKUSIJA

Literatūrologų mokslo žurnalai: pamatinės problemos ir kasdienybė

NUOMONIŲ DOMINO

Viktorija Dauotytė, Ar beturime, kas mums visiems būtų svarbu?

RECENZIJOS

Loreta Mačianskaitė, Literatūros kritika kaip meilės laukas

Jūratė Sprindytė, „Istoriškumo koeficientas“ - sociokritikos objektas

Elena Baliutytė, Poetinės kalbotyros įvadas

Solveiga Daugirdaitė, Tarybinė moteris kalba

Gintarė Bernotienė, Apie Czesl awą Miloszą - iš įvairių perspektyvų

Šio numerio autoriai

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt