LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia 20 (2008)

Pratarmė

STRAIPSNIAI

Dalia Satkauskytė, Peizažas, likimas ir subjektas Antano Vaičiulaičio romane Valentina

Rimantas Kmita, Vytauto P. Bložės poezijos kaitos paradoksai

Donata Mitaitė, Vytautas Kubilius - poezijos recenzentas

Loreta Jakonytė, Skaitytojas Alberto Zalatoriaus literatūros tyrimuose

Ilja Kukulin, Nusususių drakonų revoliucija: ultradešinioji idėja kaip nonkonformizmo imitacija

DISKUSIJA

Literatūrologų mokslo žurnalai: pamatinės problemos ir kasdienybė

NUOMONIŲ DOMINO

Viktorija Dauotytė, Ar beturime, kas mums visiems būtų svarbu?

RECENZIJOS

Loreta Mačianskaitė, Literatūros kritika kaip meilės laukas

Jūratė Sprindytė, „Istoriškumo koeficientas“ - sociokritikos objektas

Elena Baliutytė, Poetinės kalbotyros įvadas

Solveiga Daugirdaitė, Tarybinė moteris kalba

Gintarė Bernotienė, Apie Czesl awą Miloszą - iš įvairių perspektyvų

Šio numerio autoriai

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt