LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Colloquia
Colloquia 21

Pratarmė

STRAIPSNIAI

Vigmantas Butkus, Literatūros topografija: (poli)metodologinės trajektorijos

Viktorija Daujotytė, Kraštovaizdis ir vietos dvasia literatūros klasikoje

Imelda Vedrickaitė, Diogeno gestas Jurgio Savickio dienoraštyje ir kelionių apybraižose

Vytautas Martinkus, Istoriografinė metafikcija šiandienos lietuvių istoriniame romane

Dalia Marcinkevičienė, Romantinė meilė kaip (sovietinė) socialinė politika

Mikas Vaicekauskas, Sumanymas išleisti Motiejaus Valančiaus Bromą atidarytą ing viečnastį 1904 m.

DISKUSIJA

Sovietmečio tikrovė ir importuotos schemos - ieškant analitinio aurea mediocritas

NUOMONIŲ DOMINO

Jūratė Sprindytė, Konstruktyvusis Kudirka, arba pozityvizmo dozė krizėms įveikti

POKALBIAI

Vėluojantys klausimai apie žmogaus likimą ir literatūros mokslą (kalbasi Nikolajus Gėjus ir Donata Mitaitė)

RECENZIJOS

Nerijus Brazauskas, At(si)liepiančios sąmonės modusai

Donata Mitaitė, Šitas kritikas apie šitą poetą...

Algis Kalėda, Studija apie vaizduotės valdovus

Dalia Satkauskytė, Kultūrinė didaktinių dainų vertė

Šio numerio autoriai

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt