LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia 30 (2013)

Pratarmė

Foreword

 
STRAIPSNIAI
 
 
PUBLIKACIJA
 
Eduardas Mieželaitis. Užrašų knygelė
 
POKALBIAI
 
Literatūrų sampynos ir istorinės atminties aktualijos. Algis Kalėda kalbina lenkų literatūrologą, Lietuvos literatūros tyrinėtoją profesorių Tadeuszą Bujnickį
 
RECENZIJOS
 
Marijus Šidlauskas. Prisijaukinti istoriją grįžtant prie Maironio (Brigita Speičytė, Anapus ribos: Maironis ir istorinė Lietuva)
Genovaitė Dručkutė. Lietuviai prancūziškame veidrodyje (Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, Lietuvos įvaizdis prancūzų literatūroje: Vienos barbarybės istorija)
Eugenijus Žmuida. Apie save ir savo laiką (Vanda Zaborskaitė, Autobiografijos bandymas)
Giedrė Kazlauskaitė. Laisvojo mąstymo deficitas (Viktorija Daujotytė, Laisvojo mąstymo properšos)
Ilona Čiužauskaitė. Monografija apie „paraštės“ literatą (Jonas Šlekys, Jonas Žilius: Biografija, visuomeninės veiklos ir kūrybos metmenys)
 

Contents

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt