LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
COLLOQUIA 46 (2021)

 Pratarmė I Foreword

 
 
 
STRAIPSNIAI I ARTICLES
 
 
NIDA GAIDAUSKIENĖ
Sociokultūriniai Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ryšiai ir profesinė savirealizacija Lietuvoje I Mikalojus Konstantinas Čiurlionis’s Socio-Cultural Connections and Professional Self-Realisation in Lithuania
 
RADOSŁAW OKULICZ-KOZARYN
Kodėl Čiurlionis žodį „dekadentizmas“ parašė su kabutėmis? Pasiremiant 1902 m. vasario pradžios laišku broliui Povilui I Why Did Čiurlionis Write the Word Decadence in Quotes? The Analysis of His February 1902 Letter to His Brother Povilas
 
AUŠRA MARTIŠIŪTĖ-LINARTIENĖ
Jūros vaizdinys Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Vydūno pasaulio sutvėrimo meninėje programoje I The Image of the Sea in Mikalojus Konstantinas Čiurlionis’s and Vydūnas’s Artistic Program of the Creation of the World
 
DALIA JAKAITĖ
Maldos poezija Henriko Nagio ir Liūnės Sutemos pokalbiuose: nuo nevilties iki išsigelbėjimo I Prayer Poetry in the Conversations of Henrikas Nagys and Liūnė Sutema: From Despair to Salvation
 
BIRUTĖ AVIŽINIENĖ
Literatūra ir jos kūrėjai tarpukario Lietuvos radijo programoje I Literature and Its Authors in the Interwar Lithuanian Radio Programs
 
AUŠRA KUNDROTAITĖ
Autobiografinis paktas kaip architektūrinis palimpsestas: Juditos Vaičiūnaitės Mabre viešbutis I The Autobiographical Pact as an Architectural Palimpsest: Judita Vaičiūnaitė’s Mabre viešbutis
 
 
 
POKALBIS I CONVERSATION
 
 
ATVIROS DURYS I OPEN DOORS
Liepojos universiteto (Latvija) profesorę ZANDĄ GŪTMANĘ kalbina literatūrinio internetinio latvių žurnalo punctum vyriausiasis redaktorius ARTIS OSTUPAS I Professor ZANDA GŪTMANE from the University of Liepaja (Latvia) Is Interviewed by ARTIS OSTUPS, Editor-in-Chief of the Latvian Online Magazine for Literature and Philosophy Punctum
 
 
 
 
RECENZIJOS I REVIEWS
 
 
 
RAMUNĖ BLEIZGIENĖ
(Viktorija Daujotytė, Žemaitė: gyvenimo gramatika, 2019) I It Is Worth Returning to Žemaitė
 
 
ERIKA GRIGORAVIČIENĖ
(Natalija Arlauskaitė, Nuožmi taika: žlugusių režimų fotografija dokumentiniame kine, 2020) I It Is Worth Returning to Žemaitė
 
 
AISTĖ KUČINSKIENĖ
(Birutė Ciplijauskaitė, Tarp lituanistikos ir ispanistikos. Moterys XIX–XX amžių Europos literatūrose, 2019) I About Birutė, Comparative Studies, Translation, and Hope
 
 
ŠIO NUMERIO AUTORIAI I CONTRIBUTORS TO THIS VOLUME
ATMENA AUTORIAMS I SUBMISSION GUIDELINES
 
 
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt