LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Colloquia
Colloquia 33

PRATARMĖ

FOREWORD

 

STRAIPSNIAI

 

Thomas F. Broden. Algirdas Julius Greimas: išsilavinimas, įsitikinimai, karjera (vertė Kęstutis Nastopka)

Natalija Arlauskaitė. Klasikos samprata literatūroje, kine ir ekranizacijose

Dalia Pauliukevičiūtė. Belaukiant tęsinio: serijiniai romanai ir pirmieji lietuviškos spaudos skaitytojai

Imelda Vedrickaitė. Karo patirtis: atminties ir ateities formavimas (Algirdas Landsbergis ir Kurtas Vonnegutas)

Reda Pabarčienė. „Šnekumas nebūna be nuodėmės“: dviprasmiški tiesos liudijimai Kosto Ostrausko dramoje Eloiza ir Abelardas

 

DISKUSIJA

 

Apie doktorantūros studijas, laisvalaikį ir akademines erdves

 

NUOMONIŲ DOMINO

 

Marijus Šidlauskas. Vargas dėl Donelaičio

 

RECENZIJOS

 

Marijus Šidlauskas. Pertrūkis be atokvėpio vilties (Tomas Venclova, Pertrūkis tikrovėje: straipsniai apie literatūrą ir kultūrą)

Ilona Čiužauskaitė. Į literatūros moterų tapatybę nauju žvilgsniu (Ramunė Bleizgienė, Privati tyla, vieši balsai: moterų tapatybės kaita XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje)

Donata Mitaitė. Kas atrandama kasinėjant (Viktorija Daujotytė, Boružė, ropojanti plentu: prigimtinės kultūros kasinėjimai Marcelijaus Martinaičio kūryboje)

Jūratė Sprindytė. Martinkaus estezė, arba kaip susiverpti Ariadnės siūlą (Vytautas Martinkus, Estezė ir vertinimai: Esė apie literatūros kūrinio pajautą, straipsniai ir recenzijos)

 

ŠIO NUMERIO AUTORIAI

CONTENTS

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt