LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia 42 (2019)

 

Pratarmė | Foreword

 

STRAIPSNIAI 

 

DONATA MITAITĖ

Tomo Venclovos eilėraštis kaip atminties vieta | Tomas Veclova‘s Poem as a Site of Memory
 
KĘSTUTIS NASTOPKA
Literatūriniai Tomo Venclovos poezijos intertekstai | Literary Intertextuality of Tomas Venclova‘s Poetry
 
ПАВЕЛ ЛАВРИНЕЦ
 
BENEDIKTS KALNAČS, PAULS DAIJA
 
IRINA MELNIKOVA
Intermedialumas, intermodalumas ir semiotika | Intermediality, Intermodality, and Semiotics
 
JŪRATĖ LEVINA
Trys Greimo estetikos | Greimas‘s Three Aesthetics
 
 
PUBLIKACIJOS
 
ELLEN HINSEY
 
ALEKSANDER FIUT
 
АННА ГЕРАСИМОВА
 
 
DISKUSIJA
 
Ko galėtume pasimokyti iš užsienio leidyklų praktikos: pokalbis apie humanitarinės literatūros sklaidą | We Could Learn a Thing or Two from Foreign Publishers: A Conversation About the Dissemination of Humanities Publications
 
 
RECENZIJOS
 
LAURA LAURUŠAITĖ
Literatūrinės baltistikos kompendiumas | A Compendium of Literary Baltistics
(Vigmantas Butkus, Literatūrinė baltistika: Samprata, raida, perspektyvos, LLTI, 2018)
 
 
MARIJUS ŠIDLAUSKAS
Rasti matą Eduardo Mieželaičio formatui | Finding the Measure of Eduardas Mieželaitis‘s Format
(Elena Baliutytė-Riliškienė, Eduardas Mieželaitis tarp Rytų ir Vakarų, LLTI, 2018)
 
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ
Kuo svarbi Donato Saukos knyga Apie laiką ir save | The Importance of Donatas Sauka‘s Book Apie laiką ir save
(Donatas Sauka, Apie laiką ir save, sudarė, įvadą ir komentarus parašė Saulė Matulevičienė)
 
VAIVA NARUŠIENĖ
Po Miłoszo ženklu | Under the Miłosz‘s Sign
(Tadeuszas Bujnickis, Apie literatūrinė „Žagarų“ grupę ir ne tik)
 
 
ŠIO NUMERIO AUTORIAI | CONTRIBUTORS TO THIS VOLUME
 
ATMENA AUTORIAMS | SUBMISSION GUIDELINES
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt