LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Colloquia
Colloquia 16 (2006)

Pratarmė

STRAIPSNIAI

Dalia Satkauskytė, Tekstas, kontekstas ir istorija Algirdo Juliaus Greimo veikaluose

Loreta Mačianskaitė, Literatūros kritika kaip moralinis aktas (Rimvydo Šilbajorio straipsniai apie Icchoko Mero ir Antano Škėmos kūrybą)

Donata Mitaitė, Rimvydas Šilbajoris skaito Tomą Venclovą

Eugenijus Žmuida, Rimvydas Šilbajoris - slavistikos profesorius

Elena Baliutytė, Antano Venclovos literatūros kritika

Agnė Jurčiukonytė, Teatriškumo ir metaliteratūriškumo sąsajos parodijoje ir satyroje (Petro Tarulio Trejose devyneriose ir Petro Cvirkos Frank Kruk)

Imelda Vedrickaitė, Prisijaukink kauką: gimties ir mirties dichotomija Lauros Sintijos Černiauskaitės kūryboje

RECENZIJOS

Gintarė Bernotienė, Komparatyvistų dirbtuvėse

Giedrė Šmitienė, Antropologinė lyrikos samprata

Eugenijus Žmuida, Vadovas anglų kalba po lietuvių literatūrą

Dalia Černiauskaitė, Garsiajam pasakininkui - straipsnių rinkinys

POKALBIAI

Lietuvių literatūros vagoje (kalbasi Juozas Girdzijauskas ir Virginijus Gasiliūnas)

Šio numerio autoriai

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt