LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia 49

VIRŠELIS / COVER 

REDAKTORIŲ KOLEGIJA / EDITORIAL BOARD 

TURINYS / CONTENTS

PRATARMĖ / FOREWORD 

 

STRAIPSNIAI I ARTICLES 

 

 

IVETA LEITANE

Gastro-Poetics in Lithuanian Yiddish Literature of the Interwar Period: The Early Work of Moyshe Kulbak (1896-1937) 

 

GIEDRĖ IVANOVA 

Muzika Igno Šeiniaus kūryboje: keli akordai I Music in the Works of Ignas Šeinius: A Few Chords

 

RITA TŪTLYTĖ

Žemininkų kartos rekonstrukcija: Benediktas Labėnas I An Attempt to Reconstruct the Generation of Žemininkai: Benediktas Labėnas

 

GINTARĖ BERNOTIENĖ

Poeto mirtis. Epitafijos ir dedikacijos Vytautui Mačerniui I Death of a Poet. Epitaphs and Dedications to Vytautas Mačernis 

 

IZABELĖ SKIKAITĖ

Olgos Tokarczuk romano Bėgūnai mitinė struktūra I The Mythic Structure of Olga Tokarczuk’s Novel Flights

 

KAROLINA BAGDONĖ

Jono Aisčio ir Sigito Gedos atviros kultūrinės tapatybės samprata: tarp universalumo ir tautinės savisaugos I Jonas Aistis’ and Sigitas Geda’s Notion of Open Cultural Identity: Between Universality and National Self-Preservation

 

NUOMONIŲ DOMINO I DOMINO OF OPINIONS

 

MARIJUS ŠIDLAUSKAS 

Apie karą I About War 

 

POKALBIAI I CONVERSATIONS 

„Jaunystėje vadintis rašytoju atrodė pretenzinga“. Prozininką RAIMONDĄ KAŠAUSKĄ kalbina SAULIUS VASILIAUSKAS I „In My Youth, It Seemed Pretentious to Call Myself a Writer“ SAULIUS VASILIAUSKAS Interviews the Prose Writer RAIMONDAS KAŠAUSKAS 

 

RECENZIJOS I REVIEWS 

 

JŪRATĖ SPRINDYTĖ 

Inteligentai politinėje epochoje (Valdemaras Klumbys, Stovėję po medžiu?: lietuvių inteligentijos elgesio strategijos sovietmečiu / Valdemaras Klumbys, Stood under a Tree?: Behavioural Strategies of the Lithuanian Intelligentsia during the Soviet Era)

 

PETRAS BRAŽĖNAS

Paminklas didžiai asmenybei (Profesorius Juozas Girdzijauskas. Atsiminimai, laiškai, pokalbiai, iš archyvų, sudarytojas Eugenijus Žmuida / Professor Juozas Girdzijauskas: Memoirs, Letters and from the Archives, compiled by Eugenijus Žmuida)

 

ŠIO NUMERIO AUTORIAI

ATMENA AUTORIAMS

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt