LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia 35

Pratarmė | Foreword

 

STRAIPSNIAI

 

JURGITA IVANAUSKAITĖ

 

Istoriografinė metafikcija: struktūrinė Lindos Hutcheon teorijos adaptacija kaip istorinio romano poetikos strategija | Historiographic Metafiction: Structural Adaptation of Linda Hutcheon’s Theory as Strategy for Understanding the Poetics of the Historical Novel

 

MINDAUGAS KVIETKAUSKAS

 

Sambūrių atmosfera: „Šatrijos“ ir „Trečio fronto“ bendrijos kultūrinės psichologijos aspektu | Social Atmospheres: The Cultural Psychology of the “Šatrija” and “Trečias frontas” Societies

 

ERIKA MALAŽINSKAITĖ

 

Grožinės literatūros vertimas tarpukario Lietuvoje: nuo lietuvinimo tendencijos iki ekvivalentiškumo paieškų | Literary Translation in Interwar Lithuania: From the Tendency to Lithuannianize to the Quest for Equivalence

 

VILIUS IVANAUSKAS

 

Lietuvos žydų literatų trajektorijos sovietmečiu: tarp pritapimo respublikoje ir dalyvavimo imperijoje | Lithuanian Jewish Writers’ Career Paths During the Soviet Period: Between Adapting Within the Republic and Participating in the Empire

 

INGA MITUNEVIČIŪTĖ

 

Ekologinis Vytauto Petkevičiaus Didžiojo medžiotojo Miko Pupkaus potencialas | The Ecological Potential of Vytautas Petkevičius’s Didysis medžiotojas Mikas Pupkus (The Great Hunter Mikas Pupkus)

 

IMELDA VEDRICKAITĖ

 

Asmeninio mito tapsmas Dalios Staponkutės esė | The Emergence of Personal Myth in the Essays of Dalia Staponkutė

 

DISKUSIJA

 

A DISCUSSION ON METHODOLOGY FOR RESEARCHING SOVIET LITERARY SPACE (Concluding discussion of the conference “Literary Field Under the Communist Regime: Structure, Functions, Illusio,” October 7–9, 2015. Moderated by Prof. Violeta Kelertas, with the participation of Prof. Marina Balina, Prof. Katerina Clark, Dr. Violeta Davoliūtė, Prof. Evgeny Dobrenko, Prof. Wolfgang Emmerich, Dr. Vilius Ivanauskas, Prof. Aušra Jurgutienė, Dr. Mindaugas Kvietkauskas, Dr. Dalia Satkauskytė).

 

RECENZIJOS

 

LORETA JAKONYTĖ

 

Literatūros ir verslo tekstai – kartu, šalia, pavieniui (Dainius Vaitiekūnas, Lietuvių literatūra ir reklama: Vartotojų visuomenės poezija) |  Literary and Commercial Texts – Together, Alongside, Separately (Dainius Vaitiekūnas, Lietuvių literatūra ir reklama: Vartotojų visuomenės poezijaLithuanian Literature and Advertising: Poetry of a Consumer Society)

 

INDRĖ ŽAKEVIČIENĖ

 

Laikinosios sostinės šturmas, arba kaip Viktorija Šeina tvirtovės miestą ėmė (Viktorija Šeina, Laikinoji sostinė lietuvių literatūroje) |  Storming of the Temporary Capital, or How Viktorija Šeina Took the Fortress City (Viktorija Šeina, Laikinoji sostinė lietuvių literatūroje; The Temporary Capital in Lithuanian Literature)

 

LAURA LAURUŠAITĖ

 

Lietuvių emigracinės aksiologijos peizažas (Lietuviškumo ribos: Tautinių vertybių kaita XX amžiaus pabaigos – XXI amžiaus pradžios lietuvių (e)migrantų autorių literatūroje) | The Landscape of Lithuanian E(Migration) Axiology (Lietuviškumo ribos: Tautinių vertybių kaita XX amžiaus pabaigos – XXI amžiaus pradžios lietuvių (e)migrantų autorių literatūroje; Limits of Lithuanianness: Shifts in National Values in the Works of Lithuanian (E)Migrant Authors at the Turn of the Twenty First Century)

 

ILONA ČIUŽAUSKAITĖ

 

Privataus ir viešo gyvenimo balsai (Bitės laikas: Privataus ir viešo gyvenimo modeliai: Straipsnių rinkinys, sudarė Ramunė Bleizgienė) | Voices of Private and Public Life (Bitės laikas: Privataus ir viešo gyvenimo modeliai; Bitė’s Time: Models of Private and Public Life – a collection of essays edited by Ramunė Bleizgienė)

 

ŠIO NUMERIO AUTORIAI | CONTRIBUTORS TO THIS VOLUME 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt