LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Colloquia
Colloquia 22 (2009)

Pratarmė

STRAIPSNIAI

Brigita Speičytė, Pabaigos tekstai: atsisveikinimas su poezija

Eugenijus Žmuida, Šatrijos Ragana ir Marcelis Proustas: asmeninio laiko įamžinimas

Valdemaras Klumbys, Požiūris į pasipriešinimą, prisitaikymą ir tautos išlikimą sovietmečiu

Solveiga Daugirdaitė, 1965-ųjų akimirkos su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre'u

Rimantas Kmita, Jono Juškaičio lyrikos vieta poezijos modernėjime sovietmečiu

DISKUSIJA

Monografijos apie amžininkus

NUOMONIŲ DOMINO

Viktorija Daujotytė, Kodėl Lietuvos valstybė turėtų teikti pirmenybę lituanistikai?

POKALBIAI

Ir filologui būtinos „apmokėtos sąskaitos“ (kalbasi Sergejus Bočiarovas ir Donata Mitaitė)

RECENZIJOS

Donata Mitaitė, Žaliasis literatūros kritikos pasaulis

Dalia Satkauskytė, Netyčinė postkolonijizmo dekonstrukcija

Inga Vidugirytė, Knyga apie Eugenijų Škliarą: literatūros sociologija ir provokacija

Jūratė Sprindytė, Aloyzo Barono dislokacijos lietuvių literatūros lauke

Šio numerio autoriai

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt