LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Colloquia
Colloquia 17

Pratarmė

STRAIPSNIAI

Aušra Jurgutienė, Kritikas romantizmo spąstuose

Audinga Peluritytė, Vytauto Kubiliaus kritikos tekstų poetika

Dalia Striogaitė, Vytauto Kubiliaus monografijos apie lietuvių rašytojus („gyvenimas ir kūryba“): transformuoto žanro ypatumai

Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, Lyginamasis literatūros mokslas: cenzūruotas ir atviras tekstas

Loreta Jakonytė, Vytauto Kubiliaus XX amžiaus literatūros recepcija: ginčas dėl literatūros, istorijos ir kritiko

Vanda Zaborskaitė, Vytautas Kubilius: pašaukimo drama

Benedikts Kalnačs, Soviet Censorship and Latvian Drama

Sirje Olesk, On the Literary Life in the Soviet Estonia

NUOMONIŲ DOMINO

Donatas Sauka, Vytauto Kubiliaus tiesos kriterijai ir jų aktualumas šiandien

RECENZIJOS

Gintarė Bernotienė, Komparatyvistikos horizontai

Loreta Jakonytė, Socialumo koordinatės

Imelda Vedrickaitė, Laiko patina ir neoromantizmo spindesys Antano Vaičiulaičio archyvuose

POKALBIAI

Klasiškasis literatūros tyrėjas ir tekstologas (kalbasi Vytautas Vanagas ir Virginijus Gasiliūnas)

Šio numerio autoriai

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt