LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia 50 (2023)
 
STRAIPSNIAI I ARTICLES 
 
 
 
DALIA JAKAITĖ
Maldos įspaudai atmintyje: lyrinio subjekto patirtys Alfonso Nykos-Niliūno ir Czesławo Miłoszo poezijoje I Imprints of Prayer in Memory: Lyrical Subject’s Experience in the Poetry of Alfonsas Nyka-Niliūnas and Czesław Miłosz
 
GITANA VANAGAITĖ
Santykis su emigracija Vinco Kudirkos ir Juozo Tumo-Vaižganto publicistikoje I Attitudes towards Emigration in Vincas Kudirka’s and Juozas Tumas-Vaižgantas’s Journalism
 
ANNE SIMON
Nemalonus mirties prieskonis: pramoninės gyvulininkystės iššūkis literatūrai I The Unpleasant Taste of Death: The Challenge of Industrial Livestock to Literatur
 
 
NUOMONIŲ DOMINO I DOMINO OF OPINIONS
 
 
GITANA VANAGAITĖ, MINDAUGAS NASTARAVIČIUS, TOMAS VAISETA Klausytojus užklausiantis kalbėjimas I A Talk That Inquires
 
AISTĖ KUČINSKIENĖ
Literatūrologai ir visuomenė: tarp marginalizacijos ir elitiškumo I Literary Scholars and Society: Between Marginalization and Elitism
 
 
POKALBIAI I CONVERSATIONS
 
 
GINTARĖ BERNOTIENĖ, GITANA VANAGAITĖ
Apie literatūros ir gyvenimo būsenas. Pokalbis su Jūrate Sprindyte I On the Conditions of Literature and Life. Conversation with Jūratė Sprindytė
 
 
RECENZIJOS I REVIEWS
 
 
DALIA SATKAUSKYTĖ
Sigito Gedos pyktis ir kiti demonai (Rimantas Kmita, Ugnies giesmės. Tūkstantis Sigito Gedos veidų) I Sigitas Geda’s Anger and Other Demons (Rimantas Kmita, Hymns of Fire. A Thousand Faces of Sigitas Geda)
 
RAMUNĖ BLEIZGIENĖ
Mano ir tavo galia ir negalia (Jurga Jonutytė, Giedrė Šmitienė, Gyvatės kojos: Negalios samprata gyvenimo pasakojimuose) I My and Your Ability and Disability (Jurga Jonutytė, Giedrė Šmitienė, Serpent’s Legs: The Concept of Disability in Life Stories)
 
VIGMANTAS BUTKUS
Ilgas Alfonso Maldonio ir Dainos Avuotinios dialogas: kalbasi rašytojai – kalbasi literatūros (Daina Avotiņa, Soliņš pie Salacas) I A Long Dialogue Between Alfonsas Maldonis and Daina Avotiņa: Writers Talk—Literatures Talk (Daina Avotiņa, Soliņš pie Salacas)
 
JURGITA ŽANA RAŠKEVIČIŪTĖ
Apie Juozo Lukšos ir Nijolės Bražėnaitės laiškus bei jų rengimo klausimus (Apie anuos nepamirštamus laikus: Juozo Lukšos-Daumanto ir Nijolės Bražėnaitės susirašinėjimas) I The Letters of Juozas Lukša and Nijolė Bražėnaitė and the Issues Involved in Their Preparation (About Those Unforgettable Times: The Correspondence Between Juozas Lukša-Daumantas and Nijolė Bražėnaitė)
 
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt