LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia 27

Pratarmė

Foreword

STRAIPSNIAI

Gintautė Žemaitytė, Plastinės semiotikos etiudas: statiško vaizdo dinamizmas Vytauto Mačernio „Vizijose“

Skirmantas Valentas, Lingvistinis Vlado Braziūno stebuklas                  

Jūratė Čerškutė, Ričardo Gavelio Įsibrovėliai: pasakotojo (de)konstrukcijos   

Aurelija Mykolaitytė, Formos ieškojimai šiuolaikinėje prozoje: Peterio Bichselio ir Jaroslavo Melniko kūrybos paralelės                                        

Loreta Jakonytė, Pradiniai štrichai ankstyvojo sovietmečio skaitytojo portretui

Taisija Laukkonėn, Tarp Glavlito Scilės ir užmaršties Charibdės: poeto Jurijaus Dubasovo karinė strategija

DISKUSIJA

Kur ir kaip iškeliauja subjektas 

NUOMONIŲ DOMINO

Jūratė Sprindytė, Piktai apie monadas                          

POKALBIAI

Su žymiuoju baltistu apie jo paralelinę aistrą (Italų lingvistą, baltistą, lietuvių literatūros vertėją profesorių Pietro Umberto Dini kalbina Donata Mitaitė)

RECENZIJOS

Algis Kalėda, Veikalas apie literatūros gyvastį. Programos beieškant?

Imelda Vedrickaitė, Savistaba vaizdo infliacijos epochoje

Dalia Satkauskytė, Tremtis kaip poetinis įvykis

Elena Baliutytė, Sigitas Geda: kolektyvinė portreto mozaika

Laura Laurušaitė, Regioninio sąmoningumo projekcijos

Šio numerio autoriai

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt