LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia 36 (2016)

Pratarmė | Foreword

 

STRAIPSNIAI | ARTICLES

 

DALIA SATKAUSKYTĖ

 

Poetikos negalimybė, arba Ezopo kalba semiotikos ir literatūros sociologijos akiratyje | Impossible Poetics, or Aesopic Language in Relation to Semiotics and Literary Sociology

 

AKVILĖ RĖKLAITYTĖ

 

Marcelijaus Martinaičio kultūros „meistravimas“ | Marcelijus Martinaitis’s Cultural “Crafting”

 

GINTARĖ BERNOTIENĖ

 

Vertimų politikos svertai formuojant kanoną. Juditos Vaičiūnaitės patirtis | The Influence of Translation Politics in the Formation of Canon. The Example of Judita Vaičiūnaitė

 

DALIA JAKAITĖ

 

(Ne)būčiai atviros egzistencinės laiko patirtys Vaidoto Daunio ir Valdo Gedgaudo poezijoje | Openness of Existential Temporal Experiences to (Non)Being: The Poetry of Vaidotas Daunys and Valdas Gedgaudas

 

AUŠRA GUDAVIČIŪTĖ

 

Poetiškumo raiška dramoje ir teatre: keletas aspektų | Dimensions of Poetic Expression in Drama and Theatre

 

POKALBIAI | DISCUSSION

 

Apie regioninę ir tarptautinę integraciją:  LAURA LAURUŠAITĖ kalbina profesorių, Latvijos MA tikrąjį narį BENEDIKTĄ KALNAČĄ | On Regional and International Recognition: LAURA LAURUŠAITĖ’S conversation with BENEDICTS KALNACS, full member of the Latvian Academy of Sciences

 

RECENZIJOS | REVIEWS

 

MARIJUS ŠIDLAUSKAS

 

Sovietmečio literatūros žvalgytuvės (kolektyvinė monografija, sudarė Dalia Satkauskytė, Tarp estetikos ir politikos: Lietuvių literatūra sovietmečiu) | Reconnaissance Into Soviet-Era Literature (the collective monograph Tarp estetikos ir politikos: Lietuvių literatūra sovietmečiu/ Between Aesthetics and Politics: Lithuanian Literature of the Soviet Period, edited by Dalia Satkauskytė)

 

ELENA BALIUTYTĖ

 

Sovietmečio imperijos vaizdas žvelgiant pro Lietuvos rašytojų etninės savivokos „langą“ (Vilius Ivanauskas, Įrėminta tapatybė: Lietuvos rašytojai tautų draugystės imperijoje) | A View of the Soviet Empire Through the “Window” of the Lithuanian Writer’s Ethnic Identity (Vilius Ivanauskas, Įrėminta tapatybė: Lietuvos rašytojai tautų draugystės imperijoje/ Framed Identity: Lithuanian Writers Within the Empire of National Friendship)

 

REDA PABARČIENĖ

 

Tekstologijos galimybės tiriant Balio Sruogos Dievų mišką (Neringa Markevičienė, Balio Sruogos kūrinio Dievų miškas rašymo ir redagavimo istorija: Monografija, serija „Lietuvių tekstologijos studijos“ III) | Textological Opportunities and the Study of Balys Sruogas’s Dievų miškas (Forest of Gods) (Neringa Markevičienė, Balio Sruogos kūrinio Dievų miškas rašymo ir redagavimo istorija: Monografija, serija „Lietuvių tekstologijos studijos“ III / A History of the Writing and Editing of Balys Sruogas’s Dievų miškas: A Monograph within the Series “Lithuanian Textological Studies” III)

 

DONATA MITAITĖ

 

Meteoro nušviesti (Solveiga Daugirdaitė, Švystelėjo kaip meteoras: 1965-ieji su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u) | Illuminated by a Meteor (Solveiga Daugirdaitė, Švystelėjo kaip meteoras: 1965-ieji su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u / Like a Meteor Flash: 1965 with Simone de Beauvoir and Jean Paul Sartre)

 

ŠIO NUMERIO AUTORIAI | CONTRIBUTORS TO THIS VOLUME

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt