LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia 47

PRATARMĖ I FOREWORD

 

STRAIPSNIAI I ARTICLES 

 

NIDA GAIDAUSKIENĖ

Kristijono Donelaičio ir jo kūrybos reikšmės refleksija lietuvių spaudoje. Pastangos įprasminti poeto 200-ųjų gimimo metinių jubiliejų I Reflection on the Significance of Kristijonas Donelaitis and His Works in the Lithuanian Press. Efforts to Commemorate Poet's 200th Birth Anniversary

 

ŽAVINTA SIDABRAITĖ

Mielcke ar Milkus, arba kaip vis dėlto rašyti nelietuviškus Prūsijos Lietuvos asmenvardžius? I Mielcke or Milkus, or How to Write Prussian Lithuanian Personal Names of Non-Lithuanian Origin?

 

GITANA VANAGAITĖ

Vaižgantas Lietuvos mokykloje I Vaižgantas in Lithuanian Schools

 

GIEDRĖ ŠMITIENĖ, JURGA JONUTYTĖ

Ligos ir negalios mediacija: artikuliacijos sudėtingumas I Mediation of Illness and Disability: The Complexity of Articuliation 

 

AKVILĖ RĖKLAITYTĖ

Atgimimo poezija. Kas šaukė tautą, kas ją vedė? I The poetry of Atgimimas. Who Called the Nation and Who Led it?

 

KRISTINA TUTLYTĖ

Intelektualiosios lietuvių literatūros problema: Ramūno Klimo atvejis I The problem of Intellectual Lithuanian Literature: The Case of Ramūnas Klimas

 

PUBLIKACIJA I PUBLICATION

 

EVA EGLĀJA-KRISTSONE

Digital Resource Literatura.lv: An Introduction

 

DISKUSIJA I DISCUSSION

Doktorantūra Lietuvoje - ,,be lūkesčių, gairių ir studijų politikos'' I Ph.D. Studies in Lithuania - "No Expectations, Guidelines and Study Policy"

 

RECENZIJOS I REVIEWS

 

VIGMANTAS BUTKUS

Literatūrinė XX a. totalitarizmo ir XXI a. (e)migracijos vaizdinių galerija (Zanda Gūtmane, Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā (Totalitarizmo traumų išraiškos Baltijos prozoje), Laura Laurušaitė, Literatūra, mobilumas, imago: Lietuvių ir latvių XXI a. (e)migracijos patirtys) I A Literary Gallery of Images of 20th-Century Totalitarianism and 21st-Century (E)migration

(Zanda Gūtmane, Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā (Expressions of the Trauma of Totalitarianism in Baltic Prose) and Laura Laurušaitė, Literatūra, mobilumas, imago: Lietuvių ir latvių XXI a. (e)migracijos patirtys (Literature, Mobility, Imago: Lithuanian and Latvian Migration Experiences in the 21st Century))

 

ELENA BALIUTYTĖ

Apie meistrą meistrės ranka: monografija apie Marcelijų Martinaitį (Akvilė Rėklaitytė, Meistraujantis žmogus. Marcelijaus Martinaičio poetinė antropologija) I About the Master by the Master: A Monograph on Marcelijus Martinaitis (Akvilė Rėklaitytė, Meistraujantis žmogus. Marcelijaus Martinaičio poetinė antropologija (A Craftperson. The Poetic Anthropology of Marcelijus Martinaitis))

 

DAINIUS VAITIEKŪNAS

Kalbantys Kęstučio Nastopkos tekstai (Kęstutis Nastopka, Įsiklausymai) I Kęstutis Nastopka's Texts That Speak (Kęstutis Nastopka, Įsiklausymai (Lending an Ear))

 

 

ŠIO NUMERIO AUTORIAI I CONTRIBUTORS TO THIS VOLUME

ATMENA AUTORIAMS I SUBMISSION GUIDELINES


 

 

 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt