LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Colloquia
Colloquia 19

Pratarmė

STRAIPSNIAI

Aušra Jurgutienė, Naratyvinio tapatumo nesatis: Jono Aisčio „Man tave“

Eugenijus Žmuida, Kenčianti Madona Vienuolio prozoje

Imelda Vedrickaitė, Antano Vienuolio kelionių apybraižos: klajojantis riteris ar pikaras?

Elena Baliutytė, „Tyliosios rezistencijos“ metafora ir prisitaikymo strategijos sovietmečio literatūros kritikoje

Jūratė Sprindytė, Vytauto Kubiliaus savivokos konfliktas: tarp metodologijos ir kūrybiškumo

Eva Eglaja-Kristsone, Soviet Critic as a Decoder: Rethinking Situation in Latvia in the Thaw

Dalia Jakaitė, Šiuolaikinės religinės lietuvių patirties dialogas su Raineriu Maria Rilke: Donaldo Kajoko, Leonardo Gutausko, Antano Gailiaus ir Aido Marčėno poezija

POKALBIAI

Ne tik apie senąją indų literatūrą... (kalbasi Pavelas Grinceris ir Donata Mitaitė)

RECENZIJOS

Mindaugas Kvietkauskas, Kaip rašyti kritikos istoriją?

Solveiga Daugirdaitė, Apie lietuvių literatūrą - kita vertus

Nerijus Brazauskas, Lietaus šalies modernizmas

Brigita Speičytė, XIX a. lietuvių retorikos ir literatūros dermės

Laura Laurušaitė, „Padugnių archetipas“ ar elitinės kultūros tąsa?

Šio numerio autoriai

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt