LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia 34 (2015)

PRATARMĖ

FOREWORD

 

STRAIPSNIAI

 

Ramunė Bleizgienė. Emocijų istorijos tyrimų kelias: Peterio ir Carol Stearnsų, Barbaros Rosenwein ir Williamo Reddy teoriniai modeliai

 

Birutė Avižinienė. Viešų lietuviškųjų vakarų repertuaro cenzūra XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Rusijos imperijoje

 

Rita Tūtlytė. Mariaus Katiliškio proza: meniniai monistinės pasaulėvokos kontūrai

 

Rimantas Kmita. Maištas „brandaus socializmo“ sąlygomis. Sigito Gedos atvejis

 

Paulius Jevsejevas. Sigito Gedos Pėdos – idiolektinio aprašymo bandymai

 

Taisija Laukonėn. Mažumos literatūra kaip iššūkis nacionaliniam literatūros kanonui: Lietuvos specifika

 

Loreta Jakonytė. Kas viršesnis? Galios apytaka šeimoje XX a. 5–6 dešimtmečio lietuvių prozoje vaikams

 

PUBLIKACIJOS

 

Jonas Aistis. Kas geriau – menas ar amatas?

Nepriklausomos Lietuvos rašto apžvalga

Giliausia čionykščio lietuvio žaizda

(parengė Manfredas Žvirgždas)

 

POKALBIAI

 

Apie naratologiją ir pasakojimus.  Dainius Vaitiekūnas kalbina JAV naratologą Geraldą Prince’ą

 

RECENZIJOS

 

Gediminas Mikelaitis. Reikšminga teologinių aspektų visuma (Dalia Čiočytė, Literatūros teologija: teologiniai lietuvių literatūros aspektai)

 

Aurimas Švedas. Pokalbiai kaip patirčių atverties ir prasmių kūrimo laukas (Nevienareikšmės situacijos: Pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką)

 

Imelda Vedrickaitė. Algirdo Jeronimo Landsbergio archyvas Kaune (Virginija Babonaitė-Paplauskienė, Kelionė į Algirdo Landsbergio kelionę: Archyvai)

 

ŠIO NUMERIO AUTORIAI

CONTENTS

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt