LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Mokslo žurnalai
Tautosakos darbai

 

 

"Tautosakos darbai"   –  recenzuojamas   folkloristikos mokslo žurnalas.  Leidinio periodiškumas – du kartus per metus. Leidinyje publikuojami mokslo  straipsniai lietuvių, anglų, rusų, lenkų, vokiečių  ir kitomis kalbomis, taip pat skelbiama  archyvinė ir naujausia folkloro lauko tyrimų  medžiaga, recenzijos ir kt. Leidinys skirtas  akademinei bendruomenei ir visiems,  besidomintiems liaudies tradicijomis, folkloru,  šiuolaikine šios srities tyrimų būkle.

 Žurnalas pradėtas leisti 1935 m. kaip Jono Balio vadovauto Lietuvių tautosakos archyvo leidinys. Lietuvos okupacijos metais jo leidimas buvo sustabdytas, o  1992 m.   akademiko Leonardo Saukos pastangomis vėl atnaujintas. Bendrą leidinio kryptį formuoja redaktorių kolegija; kiekvieno tomo straipsnių atranką vykdo ir rengimą koordinuoja atskiri parengėjai.                                                                 

 
 
Žurnalas referuojamas: MLA; CEEOLeLABa. Didelė dalis žurnale skelbiamų straipsnių yra įtraukiami į tarptautinę mokslinę duomenų bazę „Lituanistika“.
 
Nurodymai autoriams                              Notes for contributors

Redaktorių kolegija

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt