LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
„Tautosakos darbai“
Tautosakos darbai – du kartus per metus skelbiamas mokslo žurnalas. Leidyba remiama iš Lietuvos Respublikos biudžeto.
Leidinio misija – skleisti kultūros istorijai ir šiuolaikinių procesų pažinimui aktualius folkloro tyrimų rezultatus ir kitą reikšmingą informaciją.
 
Žurnalas referuojamas Scopus, MLA, CEEOL, eLABa, EBSCO duomenų bazėse.
 
Elektroninė žurnalo versija yra prieinama PDF formatu adresu www.llti.lt/lt/tautosakos_darbai
 
Kontaktinė informacija: Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel. +370 656 68207
Svetainė internete: http://www.llti.lt/lt/tautosakos_darbai/
E. paštas: tautosaka@llti.lt
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt