LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 18

Pratarmė / Aušra Jurgutienė, Sigitas Narbutas
Opening Addres: History of Literature in the Historic Turning-Points Period / Literatūros istorija lūžių laike / † Vytautas Kubilius

Poetics of the Return / Marina Grishakova   Summary
Globalization Challenges National Literary History / Aušra Jurgutienė        Summary
Free-play with Traditions: Literary History and Intertekstuality / Anneli Mihkelev        Summary
Древняя литовская литература как интердисциплинарный объект / Eugenija Ulčinaitė
    
   Summary
The German Persons in Latvia in the River of Times: the Literary Heritage / Mara Grudule
       Summary
Literary History as Artistic Project / Aare Pilv        Summary

Writing of Literary History: An Overview of debates / Jūratė Sprindytė, Loreta Jakonytė        Summary
Расширение границ литературы / Janina Kursite        Summary
Проблемы оценки литовской поэзии эпохи „развитого социализма“ / Donata Mitaitė        Summary
Latvian Drama of the Last Five Years and Its Place in History of Literature / Benedikts Kalnačs
        Summary

Vėlyvųjų Lietuvos metraščių veikėjai ir jų prototipai: "Romėnai" / Kęstutis Gudmantas        Summary
Pacai ar Pazzi: nauja Palemono legendos versija LDK raštijoje / Aušra Baniulytė        Summary
M.K. Sarbievijaus odės Švč. Mergelei Marijai: krikščioniškosios poezijos raidos atspindžiai / Ona Daukšienė
        Summary

Baroko žmogaus paveikslas laidotuvių pamoksluose: tarp tikrovės ir idealybės / Viktorija Vaitkevičiūtė       Summary

Pamokslas XVIII a. antrosios pusės LDK visuomenėje / Kristina Mačiulytė        Summary

Žanro samprata XVIII amžiaus poetikose ir retorikose: Filipo Nereuszo Golánskio poetikos tradiciškumas ir modernumas / Asta Vaškelienė        Summary

K. Donelaičio raštų leksika ir jos redagavimas / Daiva Krištopaitienė       Summary
Paskutinė Valančiaus knyga / Mikas Vaicekauskas
       Summary
Zygfrydas Ostermejeris ir jo traktatas. Ar patartina išstumti lietuvių kalbą ir sulieti lietuvius su vokiečiais? / Liucija Citavičiūtė
        Summary

Leono Gineičio dienoraštis: idealai ir kasdienybė / Rimantas Glinskis        Summary

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt