LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos Literatūra 55
 
 
STRAIPSNIAI / ARTICLES
 
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ТЕМЧИН. Египетский фараон Хуфу (Хеопс) как историческая основа легендарного Совия в сказании церковнославянского Иудейского хронографа / The Egyptian Pharaoh Khufu (Cheops) as the Historical Basis of the Legendary Sovii in the Old Church Slavonic Jewish Chronograph
 
MINTAUTAS ČIURINSKAS. Tarp Vilniaus ir Krokuvos katedrų: kai kurios istorinės detalės šv. Kazimiero kulto ankstyvosios raštijos fone (XVI a. 2–3 dešimtmetis) / Between the Cathedrals of Vilnius and Cracow: Some Historical Details in the Background of the Early Cult of St Casimir (Second and Third Decades of the Sixteenth Century)
 
OLGA SHUTOVA. Echoes of Francysk Skaryna’s Editions in Western Europe: Teseo Ambrogio, Pietro Paolo Vergerio and Jacques Lelong / Echoes of Francysk Skaryna’s Editions in Western Europe: Teseo Ambrogio, Pietro Paolo Vergerio and Jacques Lelong
 
ELEONORA TERLECKIENĖ. Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio piligrimystės aprašymas: vokiškasis leidimas (1603) / The Pilgrimage Account of Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis: German Edition (1603)
 
GIEDRIUS SUBAČIUS. Simono Daukanto rašytų epitafijų Simonui Lopacinskiui ir Kotrynei Daukantienei ortografija ir datavimas / Orthography and Time of the Epitaphs written by Simonas Daukantas for Simonas Lopacinskis (d. 1814) and Kotrynė Daukantienė (d. 1847)
 
 
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
 
EUGENIJA ULČINAITĖ. Stanislovo Košutskio epitalamijas: nuo klasikinio žanro link politinių aktualijų / Stanisław Koszutski’s Epithalamium: from Classical Genre to Political Current Affairs 
 
STANISLOVAS KOŠUTSKIS. Epitalamijas Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės vestuvėms (1548) (iš lotynų k. vertė EUGENIJA ULČINAITĖ) / Epithalamion in nuptiis Sigismundi Augusti Regis Poloniae et Barbarae (1548) (translated from Latin by EUGENIJA ULČINAITĖ)
 
Руськомовный перевод 1636 г. чешского печатного Луцидария по украинскому списку середины XVII в. (Подготовил СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ТЕМЧИН) / Ruthenian Translation of the Czech Book Lucidář (1563) According to the Ukrainian Manuscript Copy of the Mid-Seventeenth Century (prepared by SERGEY TEMCHIN)
 
 
KRONIKA / CHRONICLE Liucija Citavičiūtė, Mintautas Čiurinskas
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt