LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Senoji Lietuvos literatūra
Senoji Lietuvos literatūra 19

Pratarmė / Sigitas Narbutas
Lituanistikos baravedys: profesoriaus Juozo Girdzijausko 70 metų jubiliejų pasitinkant / Sigitas Narbutas    
  Summary
Juozas Girdzijauskas − eilėtyrininkas / Viktorija Šeina    
   Summary
In usum studiosae juventutis: Juozas Girdzijauskas ir Jurgio Lebedžio „Senoji lietuvių literatūra“ / Albinas Jovaišas    
   Summary
Juozo Girdzijausko publikacijos 1956–2003 / Dalia Bufaitė
Garuojančio vandens lašo gaudymas, arba kūrinio problema literatūros sociologijoje / Loreta Jakonytė    
   Summary
Patyrimas ir naracinė išraiška: Pastabos apie jų santykį literatūroje ir istoriografijoje / Karlheinz Stierle
Keturiolikos pranciškonų kankinių legendos potekstė / Darius Baronas    
   Summary
Kitoks Žalgirio mūšio vaizdas: Lietuvos metraštis ir Jono Visliciečio poema „Prūsų karas“ / Kęstutis Gudmantas    
   Summary
Lietuvos Respublika: idėjos ištakos / Darius Kuolys    
   Summary
Jurgio Radvilo pirmosios kelionės į Italiją dienoraščioščio originalas / Darius Antanavičius
In nomine Domini / Jurgis Radvilas
Vardan Viešpaties / Jurgis Radvilas
Kiprijono Lukausko (1757– 1757 po 1798) biografijos mįslės / Kristina Mačiulytė    
   Summary

Narsus mėginimas sukurti vientisą senosios literatūros vaizdą / Eglė Patiejūnienė 

Znočnei apkoliečyti senieji lietuviški tekstai / Mikas Vaicekauskas

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt